Główna » Wydarzenia

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI! (fotoreportaż)

20161002_114625…”Bogu niech będą dzięki za  niewysłowiony dar Jego”,  to fragment z II listu św. Pawła do Koryntian-9,15,  które  były przewodnimi słowami kazania wygłoszonego przez skoczowskiego proboszcza ks. Adama Podżorskiego podczas uroczystego  nabożeństwa dziękczynno-żniwnego  w Skoczowie.  Nabożeństwa te tradycyjne  gromadzą wielu wiernych, którzy z wdzięczności serc przychodzą do kościoła, aby w modlitwie podziękować Bogu za zebrane płody ziemi  i dar chleba, który jest podstawą bycia i życia.  Tak było i w tym roku w niedzielne pogodne dopołudnie 2. października br. w skoczowskim kościele Św. Trójcy, kiedy to przy odświętnie udekorowanym kościele i  20161002_090140ołtarzu przez mieszkańców Kiczyc, odbyło się to wyjątkowe nabożeństwo .  Modlitwę dziękczynną  i błogosławieństwo chleba poprowadził Proboszcz w asyście skoczowskich wikarych; ks. Marcina Ratka-Matejko i Bogdana Wawrzeczko. Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z okolicznościowymi wierszami i pieśniami, które zostały nagrodzone spontanicznymi oklaskami za wyjątkowo brzmiące treści wypowiedziane i wyśpiewane  przez młode  serca dzieci z Chórku „Nadzieja”.  Uroczystość uświetnił również śpiew Chórów „Gloria”. W myśl  biblijnego przesłania,  …”Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu: gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”-II  Kor.9,7  – zbierano  dobrowolną ofiarę, która w całości zostanie przekazana na pomoc w odbudowie  kościoła w Miedzyrzeczu, który w wyniku pożaru uległ znacznemu uszkodzeniu. Na zakończenie,  miłym akcentem było obdarowanie bochenkiem chleba , każdego uczestnika uroczystego nabożeństwa oraz poczęstunek darami stołów żniwnych m.in. chlebem z masłem i miodem. Była również okazja nabycia świeżych „skoczowskich kołoczy”. Zwyczaj nieodpłatnego dzielenia się darami stołów żniwnych  został zapoczątkowany przez chórzystów  „Glorii”  już w  1992 roku  i z akceptacją  parafian jest kontynuowany do dzisiaj przy obecnym wsparciu Rady Parafialnej. Przy okazji dziękujemy Parafianinowi z Kiczyc za nieodpłatne przekazanie miodu z własnej pasieki na ten cel. …”Kto sieje skąpo, skąpo też  żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie- II Kor.9,6″!

Tekst+ foto: WalOr. +  fotoreportaż foto Jan Chwastek –kliknij tutaj!