Główna » Wydarzenia

„Zwiastun Ewangelicki” o chórze Gloria.

Kopia_zapasowa_Scan 1
ScanRównież w dwutygodniku „Zwiastun Ewangelicki” nr 18 z 25 września 2016 wydawnictwa Augustana, oprócz wielu informacji , ciekawych artykułów, reportaży i zdjęć na str. 26 można przeczytać krótką informację pt. Śpiew łączy ludzi. Informacja dotyczy „III Spotkania Narodów” w słowackich Dudincach , w którym udział  wziął skoczowski chór „Gloria”, chór z Nadlac /Rumunia/ oraz gospodarze chór z parafii ewangelicko-augsburskiej  z Dudiniec.