Główna » Wydarzenia

Goleszowianie w Szczecinie! (fotoreportaż)

20160910_153354„Tak się szczęśliwie złożyło że wraz z chórem  mieszanym i męskim „Cantus” z Goleszowa, wzięliśmy udział w uroczystościach 120 lecia poświęcenia kościoła Św.Trójcy w Szczecinie, gdzie oprócz wielu wycieczkowych atrakcji mieliśmy również okazję wraz z chórem zaśpiewać podczas niedzielnej jubileuszowej uroczystości w tym pięknym kościele „- wspomina dwóch skoczowskich chórzystów „Glorii”.  Goleszowskie chóry udały się  do Szczecina na zaproszenie tamtejszego proboszcza ks. Sławomira Sikorę i Radę Parafialną. W piątek dnia 09 09.16 daleki wyjazd połączono ze zwiedzaniem wraz z przewodnikiem,  ciekawych miejsc Szczecina jak: Wały Chrobrego, Cerkiew, Filharmonię, Zamek Książąt Pomorskich etc. Oczywiście, że w programie nie mogło zabraknąć również  zwiedzania statkiem szczecińskiego portu. W sobotę 10.09.16 udaliśmy się do dzielnicy Szczecin Zdroje gdzie ks. Sławomir Sikora oprowadził nas po oddanym w 2012 roku dla zwiedzających -„Ogrodzie Ciszy i Medytacji”  . „Ogród” został utworzony w miejscu gdzie znany niemiecki ewangelicki teolog ks. dr Dietrich Bonchoeffer  założył Seminarium Kaznodziejskie, które po dwóch latach funkcjonowania zostało przez Gestapo zamknięte  w 1937 roku.  Założyciel Seminarium za swoje antyfaszystowskie 20160910_183143przekonania został uwięziony w 1943 roku  i stracony przez

nazistów w dniu 9 kwietnia 1945 roku. Ks. dr Dietrich Bonchoeffer, idąc na egzekucję wypowiedział  znamienne ostatnie słowa; „To jest koniec-ale dla mnie początek życia”. Kolejnym punktem zwiedzania było podziwianie urokliwego  Jeziora Szmaragdowego. Uczestniczyliśmy również w otwarciu wystawy Wilhelm Meyer dla Szczecina -Szczecin dla Wilhelma Meyera”.  W. Meyer (1854-1935) to znany architekt szczeciński, który zaprojektował m.in. Wały Chrobrego, budynek magistratu i wiele pięknych obiektów dawnego Szczecina, w tym także kościół św. Gertrudy -obecnie ewang. kościół Św. Trójcy w Szczecinie. O godz. 17:00 odbył się w kościele koncert goleszowskich chórów, którymi dyrygowała Anna Stanieczek , a który prowadził goleszowski wikary i opiekun chórów ks. Marcin Liberacki.  W  koncercie uczestniczył m.in. zwierzchnik Kościoła Ewang.-Augsb. w Polsce  ks. bp Jerzy Samiec oraz wielu szczecińskich oficjeli i parafian. Niedzielne Jubileuszowe uroczystości (11.09.16), w których wzięło udział wielu wiernych oraz ekumeniczni goście  rozpoczęto pieśnią J.S. Bacha „Dziękujmy Bogu wraz”, którą wykonał  goleszowski chór męski „Cantus”, upamiętniając w ten sposób uroczystość poświęcenia sprzed 120 laty  kościoła Św. Gertrudy (dawna nazwa) , którą to pieśnią rozpoczęto ówczesną uroczystość. Jubileuszowe  nabożeństwo połączone ze spowiedzią i komunią poprowadzili  duchowni na czele z ks. biskupem Jerzy Samcem, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Goleszowskie chóry+ 2. skoczowskich chórzystów  pod dyrekcją Anny Stanieczek zaśpiewały jeszcze kilka pieśni, urozmaicając jubileuszową uroczystość pieśnią, płynącą wprost od organ, niosące w swej treści nadzieję, miłość i wiarę w przyszłość ludzi oddanych Bogu, którzy tworzą Żywy Kościół. Ten Kościół, to także oddani w służbie szczecińscy ewangelicy na czele z pastorostwem Izabelą i Sławomirem Sikorów , którzy z wielkim poświęceniem służą i pracują w  diasporalnej rzeczywistości nie tylko Szczecina.  Jubileuszowa uroczystość przeszła do historii jednak pozostawiła w naszej pamięci wiele serdeczności z jaką spotkaliśmy sie w gościnnej szczecińskiej parafii. Przy okazji,  skoczowianie z chóru „Gloria” dziękują „goleszowiokóm” za umożliwienie uczestnictwa w Waszym wyjeździe, który wpisaliśmy w historię naszych wieloletnich kontaktów po stronie kontynuacji dalszej więzi i współpracy.  Już niebawem znów rysują się nasze plany wspólnych  eskapad, tym razem Zakopane- Szaflary.

treść i foto: WalOr.