Główna » Wydarzenia

„Spotkanie Trzech Narodów” w słowackich Dudincach. (fotoreportaż)

"Gloria" podczas dnia polskiego w Dudincach

„Gloria” podczas dnia polskiego w Dudincach

W dniach 18-21 sierpnia 2016 miało miejsce trzecie już „Spotkanie Narodów” , które tym razem zorganizowano w słowackich Dudincach, a w którym udział wzięli ; Rumuni z Nadlacu, Polacy ze Skoczowa oraz Słowacy z Dudiniec. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce  w 2009 roku w Nadlac , drugie w Skoczowie w 2014, zaś w tym roku organizacją zajęli się Słowacy. Spotkania mają na celu wymianę grup śpiewaczych, poznanie historii, zwyczajów i kultury krajów uczestniczących,  a przede wszystkim, szeroko pojętą integrację mieszkańców różnych regionów Europy  w nowej wspólnej

europejskiej rzeczywistości. Hasłem spotkań jest;  „Śpiew łączy ludzi i narody”, dlatego  urzeczywistnieniem tych słów jest  zawsze przygotowanie indywidualnego programu chórów (grup śpiewaczych)  oraz przygotowanie programów integracyjnych, umożliwiających nawiązywanie wzajemnych kontaktów i współpracy między organizacjami pozarządowymi, a w szczególności między rodzinami.  Tegoroczne spotkanie w Dudincach było połączone z obchodami  20- lecia  miejscowego ewangelickiego kościoła,  które zakończą się  jesienią br.   Dudince leżą ok. 1o km od przejścia granicznego z Węgrami – m. Sahy. W ramach  „Spotkania Narodów” zorganizowano „Dzień Słowacki”(19.08.) oraz „Dzień Polsko-Rumuński”(20.08.). Już w pierwszy dzień delegacje grup wzięły udział

Delegacje u primatora miasta Dudince  dr Dusana Striebornego /w środku/

Delegacje u primatora miasta Dudince dr Dusana Striebornego /w środku/

w spotkaniu z władzami samorządowymi, na które zostali zaproszeni przez  primatora /burmistrza/  miasta Dudince dr Dušana Strieborneho. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze podczas, którego  zapoznano się podstawowymi informacjami o mieście i dudinieckim kurorcie, który szczyci się siecią hoteli i możliwością skorzystania z wyjątkowo leczniczych wód termalnych. Podczas spotkania, delegacja „Glorii”  przekazała informacje o chórze, regionie i Skoczowie. Wymieniono się materiałami promocyjnymi oraz drobnymi upominkami  przywiezionymi wraz z  pozdrowieniami,  również  od władz samorządowych Skoczowa. Podkreślano słuszną ideę dalszej współpracy w kontynuacji spotkań , a przede wszystkim szukania możliwości wsparcia spotkań unijnymi środkami.  Dalszy program „Dnia Słowackiego”, to zwiedzanie uroczego miasta Banská Štiavnica, które było siedzibą górników i właścicieli kopalń złota oraz  srebra. Z uwagi na piękną i historyczną zabudowę miasto to  zostało wpisane na listę Światowego  Dziedzictwa UNESCO.  Również w tym dniu skorzystano ze spaceru wokół Jeziora Počuvadlo oraz  dla chętnych zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem na górę Sitno -1009 npm. Wieczorem wszyscy zostali zaproszeni na wspólną kolację do koliby „U Blaskov”, gdzie serwowano pieczonego prosiaka.  Sobota (20.08.) została zarezerwowano na organizację  „Dnia Polsko-Rumuńskiego”. Wpierw jednak, w godzinach dopołudniowych słowaccy Przyjaciele zafundowali zagranicznym uczestnikom skorzystanie z basenów termalnych, co skwapliwie wykorzystano. W godzinach popołudniowych na miejscowym stadionie sportowym zorganizowano spotkanie integracyjne podczas, którego grupa polska ze Skoczowa urządziła swoje stanowisko wyposażone  w niezbędne materiały promujące nasz kraj, Gminę Skoczów i region cieszyński. Przeprowadzono również naukę i wspólny śpiew polskich piosenek regionalnych  oraz biesiadnych , do których przygrywała chórowa grupa muzyczna 3.gitary i keyboard. Rozdawano materiały promujące gminę Skoczów i Śląsk Cieszyński. Atrakcją było przygotowanie na ognisku tradycyjnej polskiej potrawy: jajecznicy ze szczypiorkiem z 300 jaj,  sporządzonej na wędzonym boczku. Serwowano również kiełbasę z grilla i częstowano  polskimi pączkami oraz słodyczami.  Przyjaciele z Rumunii przygotowali „sarmę”(rodzaj polskich gołąbków) oraz serwowali różne rodzaje smakowitych ciast i ciasteczek własnego wyrobu.  Na płycie miejscowego boiska przeprowadzono wspólne zabawy,  które przynosiły  wiele radości i wspólnego humoru. Przeprowadzono także  naukę poloneza. Wieczór zakończył się wspólnymi tańcami przy muzyce. W niedzielę (21.08.) wszyscy uczestniczyli w jubileuszowej uroczystościach dudinieckiego kościoła, w których udział wzięli  m.in. biskup Kościoła Ev. na Słowacji, władze samorządowe Dudiniec z Primatorem na czele  oraz  miejscowi wierni,  a nawet europejscy goście, którzy w tym czasie korzystali z wypoczynku i dobroci dudinieckich wód. Chórzyści ze Skoczowa, Nadlaku oraz Dudiniec, zaśpiewali  wspólnie przygotowane i wyćwiczone pieśni w języku słowackim, zaś w trakcie nabożeństwa, każdy chór zaprezentował swój krótki program śpiewaczy. Były skoczowski proboszcz ks. Andrzej Czyż, który towarzyszył chórowi, przybliżył  krótką historię parafii oraz przekazał pozdrowienia od obecnego proboszcza, natomiast prezes „Glorii”,  podziękował organizatorom za gościnność i otwarte serca, przekazując gospodarzom i gościom z Nadlaku upominki oraz pozdrowienia, także od skoczowskiego burmistrza Mirosława Sitko. Wielkie przedsięwzięcie i ogromną satysfakcję mogą mieć słowaccy organizatorzy tegorocznego „Spotkania Narodów”, a w szczególności dudiniecki dozorca /kurator/ p. inż. Bohuslav Benuch, który wraz z Rodziną był głównym „motorem”  organizacyjnym spotkania. Należne serdeczne podziękowania, kierujemy  także do  wszystkich , którzy z otwartością serc  i gościnnością  przyjęli  pod swój dach wszystkich uczestników spotkania przybyłych z Rumunii i Polski (ok. 100 osób) . Odrębne podziękowania kierujemy władzom samorządowym Skoczowa na czele z burmistrzem M. Sitko, za wsparcie skoczowskiej  grupy mieszkańców , która z dumą prezentowała się w Dudincach w  jednakowych koszulkach  z herbem Skoczowa na piersi. Ponownie przytoczę stosowne  słowa, które zostały wypowiedziane już w Nadlak w 2009 roku oraz powtórzone w Dudincach.    ..,,Zbyt długo  żyliśmy obok siebie,  dziś już rozumiemy, że w europejskiej rzeczywistości możemy żyć razem, dlatego teraz musimy się uczyć żyć -Jedni dla Drugich”  . To jest sedno organizowanych „Spotkań Narodów” i cel poszanowania  ludzkiej odrębności,  nie tylko kulturowej ale i światopoglądowej.

tekst: W. Orawski.   foto:  A. Dręczewska, WalOr.