Główna » Wydarzenia

Ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa został wybrany proboszczem w Pszczynie.

Kopia z ks. M. CZYZW niedzielę 19 czerwca 2015 podczas Zgromadzenia Parafialnego parafii ewangelickiej w Pszczynie przeprowadzono wybory na stanowisko proboszcza parafii . Wybory poprowadził zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelickiego  bp Marian Niemiec.  W wyborach kandydowali  trzej duchowni: ks. Alfred Borski ze Szczytna, ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa oraz ks. Bogdan Wawrzeczko z Węgrowa.  

Ks. Mirosław Czyż –proboszcz pomocniczy skoczowskiej parafii został wybrany w pierwszej turze  uzyskując 374 głosy na 476 wiernych biorących udział w głosowaniu.  Pozostali kandydaci otrzymali ks. A. Borski -55 głosów i ks. B. Warzeczko 47 głosów. Nowo wybrany proboszcz ks. Mirosław Czyż zastąpi dotychczasowego długoletniego pszczyńskiego proboszcza ks. Jana Badurę , który odchodzi na emeryturę.  Z nutką żalu –GRATULUJEMY! Księdzu Mirkowi   wyboru i życzymy Bożego błogosławieństwa w dalszej służbie. Wacław Potocki mawiał:  …”Dobre drzewo dobrym owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”. Życzymy Księdzu kontynuacji samych pozytywnych czynów  dla chwały Boga  oraz dla dobra ludzi i Kościoła . Chórzyści skoczowskiej „Glorii'

WalOr.