Główna » Wydarzenia

Goście z Mikołajek w Skoczowie.

pastorowa  Janina i ks. Franciszek Czudkowie z Mikołajek

Pastorowa Janina i ks. Franciszek
Czudkowie z Mikołajek

W poniedziałek dnia 6 czerwca br. podczas próby chóru „Gloria” przeżywaliśmy  miłą niespodziankę jaką sprawili nam  ks. Franciszek Czudek wraz z małżonką Janiną, którzy przybyli  z Mikołajek. Pochodzący z Pogórza ks. Franciszek Czudek,  długie lata był proboszczem parafii ewangelickiej Św. Trójcy w Mikołajkach, obecnie przebywa na emeryturze. Małżonkowie Janina i Franciszek Czudkowie  to znani na

ziemi warmińsko-mazurskiej społecznicy i niezwykli ludzie, którym leży na sercu przede wszystkim służba Bogu i Kościołowi, ale również ekumeniczna współpraca na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.  W okresie pełnienia służby proboszcza  ks. Franciszek Czudek był inicjatorem  wielu  inwestycji służących do dnia dzisiejszego nie tylko parafii  ale  przede wszystkim osobom potrzebującym. W 1990 roku położono kamień węgielny po budowę Domu Parafialnego, który został oddany do użytku w czerwcu w 1991 roku. Kolejną inwestycją był przeprowadzony w 1992 roku remont miejscowego zabytkowego kościoła Św. Trójcy  obejmujący wnętrze, zabytkowe organy oraz dach i elewację. Również w 1992 roku staraniem ks. Fr. Czudka, rozpoczęto przygotowania do budowy Domu Opieki „Arka” przeznaczonego dla 100 podopiecznych, który oddano do użytku już 19 listopada 1994 roku.  Nie sposób opisać wszystkich osiągnięć  ks. Franciszka oraz jego małżonki  Janiny, która dzielnie wspomagała i nadal wspomaga Księdza w Jego służbie i inicjatywach. Piękny Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach funkcjonuje do dziś i zapewnia osobom w podeszłym wieku spędzenie godnej jesieni życia, w otoczeniu przyjaznych ludzi. Tu mogą liczyć na dobrą opiekę pielęgniarek i lekarzy, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i terapię zajęciową.   Dzięki inicjatywie obojgu małżonków w 2003 roku zaczął również działać Dom Opieki „BETEZDA” w Ukcie, początkowo dla osób z uzależnieniem alkoholowym, aktualnie zapewnia opiekę i wsparcie 40 osobom uzależnionym od alkoholu i chorym psychicznie. Z inicjatywy ks. Franciszka  wybudowano też nowe pomieszczenia dla Muzeum Reformacji w Mikołajkach.  W uznaniu zasług małżonkowie J. Fr. Czudkowie zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami.  m.in. otrzymali Złote Krzyże Zasługi przyznane  przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dla Pani Janiny oraz przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla ks. Franciszka Czudka, który również nosi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki”. Od stycznia 2008 r. ks. Franciszek Czudek przeszedł jako proboszcz parafii w stan spoczynku, jednak nadal służy w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” i Środowiskowym Domu Samopomocy jako kapelan. Pastorowa Janina od roku 1995  pełni zaszczytną i odpowiedzialną funkcję dyrektora  Domu Opieki „Arka”.  Pastorostwo J. Fr. Czudkowie to również fani skoczowskiej „Glorii”, dzięki którym częstokroć chór uczestniczył w Mikołajkach oraz innych mazurskich  miejscowościach w różnych  uroczystościach  nie tylko kościelnych ale i świeckich. Do dnia dzisiejszego istnieje nić przyjaźni pastorostwa Czudków z rodzinnym Skoczowem, chórem „Gloria” i skoczowską parafią gdzie ks. Fr. Czudek  przed 60 laty był konfirmowany.  Chórzyści dziękują za odwiedziny i  sympatyczne spotkanie oraz za  wspaniałą mazurską sielawę i smakowite sękacze. Życzymy Wam i całej parafii w Mikołajkach oraz wszystkim podopiecznym wiele łask Bożych, nadziei i wytrwałości w diasporalnej rzeczywistości. Życzymy także, aby słowa pieśni modlitwy „Ojcze Nasz” w wykonaniu skoczowskiego chóru,  która codziennie od 1995 roku o poranku rozbrzmiewa w murach mikołajskiej „Arki”, napawały wszystkich wielką nadzieją patrzenia w obiecaną radosną przyszłość, każdego wierzącego człowieka.

tekst: Władysław Walter  Orawski,   foto: Jerzy Sikora + WalOr.

 

 

O