Główna » Wydarzenia

Złota Konfirmacja w Skoczowie.

Skoczów, dnia 29.05.2016           Złota Konfirmacja

Skoczów, dnia 29.05.2016
Złota Konfirmacja

…”Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi”– to słowa jednej z pieśni zaśpiewanych podczas uroczystego nabożeństwa jakie miało miejsce w niedzielę 29 maja 2016 w skoczowskim kościele Św. Trójcy, połączone z jubileuszem „ZŁOTEJ KONFIRMACJI”. Słowa śpiewanej pieśni są adekwatne i  zawsze aktualne do składanej przysięgi przez konfirmantów.  Konfirmacja tegorocznych Złotych Jubilatów  miała miejsce 

w dniu 22 maja 1966 rok po dwuletnich naukach konfirmacyjnych (01.09.1964 – 22.05.1966). Wówczas  po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 70 konfirmantów (46 dziewcząt i 24 chłopców) . Aktu konfirmowania dokonał ks. Andrzej Czyż w asyście ówczesnego skoczowskiego proboszcza ks. Jana Nogi.  Jak to zwykle bywa, od tego czasu  życiowe ścieżki  rozproszyły wielu po kraju i całym świecie. Mimo to udział w złotej uroczystości wzięło 45 Jubilatów . Niestety 10 konfirmantów na przestrzeni minionych lat już zmarło. Całą uroczystość poprowadził oraz  okolicznościowe kazanie wygłosił skoczowski proboszcz ks Adam Podżorski. Bezpośrednio po kazaniu, Jubilaci przystąpili do Stołu Pańskiego, aby znów razem odnowić sakrament Wieczerzy Pańskiej. Podczas uroczystości śpiewał chór „Gloria” oraz grał duet organowo-skrzypcowy. Nas jako chórzystów cieszy  fakt, że w składzie tegorocznych Złotych Jubilatów mamy czterech członków chóru w tym dyrygenta Bolesława Nogę , którzy razem z całym chórem starają się służyć Bogu poprzez muzykę i śpiew. Wszystkim tegorocznym Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa oraz  nadziei i zdrowia.  Zaś nam wszystkim życzymy zastanowienia się nad treścią słów, które  przed 50. laty były czytane od skoczowskiego ołtarza , a były to słowa wyjęte z II Listu do Koryntian 4 w.7-18, zaczynające się od słów … „Bo któż  ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?

tekst+foto: W. Orawski