Główna » Wydarzenia

„Złota Odznaka” dla chórzystki skoczowskiej”Glorii”.

20160511_203211W dniu 11 maja 2016 w nowej siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie miało miejsce sympatyczne wydarzenie.  W-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa Sląskiego p. Sylwia Cieślar dokonała uroczystego wręczenia ” ZŁOTEJ ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „,  długoletniej członkini Zespołu Ziemi Cieszyńskiej

p. Weronice Orawskiej ze Skoczowa.  Odznaczenie zostało przyznane przez Kapitułę Odznaki na wniosek cieszyńskiego Zespołu, za  społeczne aktywne zaangażowanie w krzewieniu szeroko pojętej kultury  oraz propagowanie zasad współpracy  z zakresu pielęgnowania tradycji oraz folkloru.  P. Weronika Orawska już jako młoda nauczycielka, a później jako długoletnia dyrektorka jednego z największych przedszkoli w Skoczowie oprócz obowiązujących programów wprowadzała też różne formy zainteresowania  młodych ludzi  sprawami związanymi z  obrzędami , tradycją ludowego śpiewu i tańca, kierując się sprawdzoną zasadą   …”Patrząc w przyszłość nie zapominajmy o przeszłości”. Jako długoletnia /od 1962/ członkini Cieszyńskiego Zespołu  sięgała po autorytatywne wzorce byłej choreografki zespołu Janiny Marcinkowej czy kierownika muzycznego Władysława Rakowskiego.  Ostatnie 15. lat służyła altowym głosem w Chórze Jubileuszowym cieszyńskiego Zespołu, którego członkowie to w większości byli zespolacy, kierowani obecnie przez  dyr. Piotra Gruchela oraz p. dyrektor Zespołu Karolinę Małysz-Tulec.  P. Weronika otrzymała wzruszające i sympatyczne podziękowania oraz okolicznościowy dyplom, kwiaty od  wspomnianej Dyrektorki Zespołu jak i  znanego zespolaka-solisty Jerzego Kwiczały, pełniącego również funkcję prezesa cieszyńskiego  Zespołu. Do gratulacji i życzeń włączyło się także liczne grono chórowych  Koleżanek i Kolegów. Odznaczona, w krótkich słowach podziękowała za otrzymane wyróżnienie i gratulacje dedykując je wszystkim, którzy nadal z oddaniem i poświęceniem tworzą i kontynuują 65 letnią już  historię ukochanego Cieszyńskiego Zespołu. Nas także cieszy  fakt, że kol. Weronika  od 34. lat aktywnie uczestniczy  w pracach  żeńskiego i mieszanego Chóru  „Gloria” działającego w parafii E-A w Skoczowie. Dołączamy się do życzeń i GRATULUJEMY otrzymanego należnego odznaczenia.