Główna » Wydarzenia

Święto kościoła Św. Trójcy w Skoczowie. / fotoreportaż/

2014 kosciół.Przy pięknej pogodzie obchodzono w dniu 22 maja 2016 kolejną, bo już 151  rocznicę poświęcenia kościoła Św. Trójcy w Skoczowie. Uroczystość składała się z trzech części: poranku muzyki i pieśni religijnej, uroczystego nabożeństwa oraz pikniku parafialnego. Program  poranku wypełniły parafialne zespoły i chóry w kolejności : Chór Dzieci „Nadzieja”, Chór męski „Gloria”, Zespół „Dla Niego”, Chór Żeński i Mieszany „Gloria”. Na zakończenie wszyscy

wykonawcy poranku muzycznego przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego wykonali  pieśń pt. Łaska cudowna.  Bezpośrednio po poranku można było usłyszeć  koncert  Diecezjalnej Orkiestry Dętej , która zaprezentowała 20 min program na placu kościelnym.  O godz. 10:00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo , które było transmitowane na plac kościelny oraz tradycyjnie do internetu.  Głównym kaznodzieją uroczystości był  ks. Janusz Kożusznik  z Hawirzowa /Czechy/, który przed laty odbywał praktykę  w skoczowskiej parafii. W uroczystościach wzięli udział duchowni skoczowskiej parafii oraz  liczni wierni  w tym tegoroczni konfirmanci, którzy w większości pięknie prezentowali się w cieszyńskich regionalnych strojach.  Podczas nabożeństwa śpiewały chóry „Gloria”. Bezpośrednio po kościelnych uroczystościach,  w ogrodzie oraz  na placu parafialnym  odbył się piknik, podczas którego można było się posilić szeroką ofertą ciast, sałatek etc. przygotowanych przez  parafian oraz  kiełbasą, mięsem z grilla, grochówką , kończąc na golonce . Była również możliwość zapoznania się z tajnikami i sposobami ratowania ludzkiego życia w nagłych przypadkach. Młodsza cześć uczestników miała możliwość skorzystania z atrakcji „dmuchanego zamku”. Ciekawych opowieści o konstrukcji oraz  lotach modeli udzielali na podstawie prezentowanego modelu samolotu, pasjonaci modelarstwa należący do skoczowskiej parafii. Święto kościoła przebiegało w atmosferze wspólnej dziękczynnej modlitwy Bogu za Jego dobroć i  błogosławieństwo oraz za dotychczasowe czuwanie i kierowanie wzajemnymi relacjami  w budowaniu  Żywego Kościoła, czego widocznym przykładem byli liczni uczestnicy niedzielnej skoczowskiej uroczystości. ...,,Człowiek jest nie tylko tym, kim wykazuje się w swoich czynach i słowach, lecz również  tym o czym marzy, dziękuje i prosi w modlitwach”.  

tekst: WalOr.        fot: WalOr.+ M. Sułkowska