Główna » Wydarzenia

30 chórów i 2 orkiestry gościły w Cieszynie! (fotoreportaże)

001„Mocy moja Tobie będę śpiewał -Ps 59,18’  pod  takim hasłem odbył się w kościele Jezusowym w Cieszynie w dniu 24.04.2016 Jubileuszowy 60. Koncert Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Tradycja spotkań  z muzyką i pieśnią w wykonaniu  chórów oraz zespołów jest kontynuowana corocznie  już od 60 lat. W tegorocznym koncercie w Cieszynie udział wzięło

30 chórów oraz dwie orkiestry tworząc wspólnie ok. 800 osobową muzykującą  rodzinę.   Mimo nie najlepszej pogody udało się rozpocząć  program przed wejściem głównym do kościoła wykonaniem  utworu „Chór niewolników hebrajskich” z op. Nabucco” G.Verdiego. Potęga 800 osobowego chóru, któremu towarzyszyły 2.orkiestry  niosła pieśń daleko spod  cieszyńskiego kościoła i wyższobramskiego wzgórza  na całą okolicę docierając nawet za graniczną Olzę. Dalsza część koncertu kontynuowana była  już w kościele gdzie nastąpiło oficjalne powitanie przez cieszyńskiego proboszcza  ks. Janusza Sikorę. W  tym muzycznym wydarzeniu wzięli udział m.in. Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A ks. dr Adrian Korczago, w-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar ,w-ce prezes Konsystorza Kościoła E-A Adam Pastucha, który  jest również aktywnym członkiem chóru w Dębowcu,  długoletni były diecezjalny opiekun  młodzieży i chórów Kościoła E-A ks. Andrzej Czyż, Radca Rady Diec. Cieszyńskiej Maciej Oczkowski, a także duchowni oraz przedstawiciele wydziałów i placówek kultury powiatu cieszyńskiego . Ławy kościoła oprócz gości i chórów wypełniły liczne rzesze przybyłych słuchaczy. W zjazdowym programie,  składający się z dwóch  części zaprezentowano wielkie bogactwo muzyki i pieśni utworów adwentowych, pasyjnych, wielkanocnych oraz pieśni ewangelizacyjne i dziękczynne. Koncert prowadził przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów  ks. Alfred Staniek proboszcz z Istebnej. Gościem Zjazdu był  chór parafii ewangelickiej z Poznania, który od piątku był gościem  chórzystów skoczowskiej „Glorii”. Podczas koncertu wysłuchano okolicznościowego kazania, które wygłosił ks. Andrzej Czyż ze Skoczowa. Ks. A. Czyż w okresie 42. lat swojej posługi duszpasterskiej, przez 25 lat pełnił również funkcję diecezjalnego i ogólnopolskiego duszpasterza ds. młodzieży, chórów i zespołów. Modlitwą wspominano  zmarłych dyrygentów, prezesów, muzyków i chórzystów, którzy odeszli  do niebiańskiej służby pozostawiając  niejednokrotnie wielki dorobek pieśni oraz ślady wpajania tradycji śpiewu w ewangelickich parafiach.  Szczególne pozdrowienia do  uczestników nadeszły z Domu Opieki od p. seniorowej Marii Wegert , która była długoletnią aktywną dyrygentką chóru w Bielsku. Obecnie liczy 104 lata. Kolejnym uroczystym wydarzeniem było wręczenie Złotych Odznak za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, które z rąk przew. Sejmiku Woj. Śląskiego Sylwii Cieślar otrzymali; inż. Tadeusz Sikora, z Cieszyna, ks. Andrzej Czyż ze Skoczowa, ks. Janusz Sikora z proboszcz z Cieszyna, oraz długoletnia dyrygentka Krystyna Penkala z Hażlacha . Na zakończenie w podzięce wszyscy dyrygenci otrzymali z rąk biskupa ks. dra  A. Korczago pamiątkowy okolicznościowy upominek z Różą Lutra, zaś od  Komisji Chórów i Orkiestr ,wykonawcy zostali obdarowani okolicznościowymi gadżetami, dyplomami oraz  kwiatami dla dyrygentów. Koncert zakończono wspólną pieśnią „Śpiew jest nam życiem”, której słowa są rzeczywistym odbiciem tego co wspólnie mogliśmy zobaczyć i przeżyć w tym dniu w cieszyńskim kościele. Wielką radością napawa fakt że śpiew i muzyka  w parafiach i  kościołach ewangelickich jest kontynuowana z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Oby Wszechmogący Bóg nadal błogosławił wszystkim, którzy angażują się w tą formę podwójnej modlitwy jaką jest śpiew , który słowami  pieśni; przynosi radość, wnika do serc, a także  wlewa nadzieję i co też ważne łączy ludzi.  To wyjątkowe wydarzenie muzyczne przeszło już do historii dlatego słowa podziękowania należą się przede wszystkim całej rzeszy WYKONAWCÓW KONCERTU, Samorządowi Województwa Śląskiego oraz Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A za wsparcie  tego ważnego kulturalnego wydarzenia.   W szczególności podziękowania  kierujemy do cieszyńskiego proboszcza ks.Janusza i pastorowej Joanny Sikorów, syna Piotra Sikory oraz do  wielu wolontariuszy  za  zaangażowanie i pomoc. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi  Jubileuszowego Zjazdu zajmowała się Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej , której w tym roku dobiega 5-letnia kadencja.  Komisja,  pracowała  w składzie: przewodniczący ks. Alfred Staniek z Istebnej, z-ca przew. Władysław W. Orawski ze Skoczowa, sekretarz Jan Cholewik z Bielska, skarbnik Józef Król z Jaworza oraz członek komisji Krystyna Penkala z Hażlacha.  Oby Wszechmogący Bóg nadal błogosławił wszystkim, którzy angażują się  w tą formę podwójnej modlitwy jaką jest śpiew , który słowami śpiewanej pieśni rzeczywiście; wielbi Boga, przynosi radość, wnika do serc, a także wlewa nadzieję i co też ważne, łączy ludzi. Bezpośrednio po koncercie wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie na tradycyjny kołacz oraz gorący posiłek. Nasze myśli i podziękowania w modlitwach wznosimy przede wszystkim do Wszechmogącego Boga, za duchowe wsparcie, siły i błogosławieństwo całemu przedsięwzięciu.  „Jak szara byłaby przędza naszego życia, gdyby nie wplatało się w nią umiłowanie tego co wspólnie czynimy na Bożą Chwałę”. Kolejne tegoroczne spotkania diecezjalnej rodziny muzyków i chórzystów zaplanowano  na sobotę 22 października br. w Istebnej oraz w niedzielę 23 października br.  w Skoczowie.

tekst.  Władysław W. Orawski     fotoreportaże: ox.pl tutaj!  Relacja, nagranie z koncertu Jana Baczy ox.pl tutaj.    94 xfoto paraf.ewang w Cieszynie tutaj