Główna » Wydarzenia

Owocne obrady przedstawicieli chórów i orkiestr Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu. (14xfoto)

IMAG3667W sobotę dnia 20 lutego 2016 odbyło się w Ustroniu  spotkanie dyrygentów, prezesów, przedstawicieli  chórów, zespołów i orkiestr działających w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A w RP.  Spotkanie jak co roku zwołuje Diecezjalna Komisja , aby  dokonać  podsumowania działalności minionego roku oraz nakreślić dalsze plany organizacyjne . Do gościnnej parafii w Ustroniu zjechało -w tym dniu prawie 50 delegatów. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie

Biskup Cieszyńskiej Diecezji  ks. dr Adrian Korczago, który wraz z miejscowym proboszczem ks Piotrem Wowry poprowadzili nabożeństwo połączone ze spowiedzią i komunią.   Ks.bp dr A. Korczago wygłosił  kazanie  po czym wszyscy uczestnicy przystąpili do Stołu Pańskiego. Dalsza część spotkania odbyła się w sali parafialnej ustrońskiego zboru, którą poprowadził  przewodniczący DKChiO ks. Alfred Staniek proboszcz z Istebnej.  Ks. bp dr Adrian Korczago zabierając głos podkreślił , że w Jego  służbie na stanowisku Biskupa Diecezjalnego,  nieodzowną rolę będą również pełnić  ludzie skupieni w chórach , zespołach czy orkiestrach, którzy od zarania Kościoła zawsze stanowili fundament aktywności w parafiach poprzez służbę muzykowania i śpiewu. Również w  krótkich słowach przybliżył ambitne plany obchodów 500- lecia Reformacji jakie odbędą się w 2017 roku na terenie całego kraju, a w szczególności  we Wrocławiu, Katowicach oraz  całej Cieszyńskiej Diecezji. W ramach Ewangelickich Dni Kościoła 15-18.06.2017, odbędzie szereg spotkań, odczytów, wystaw, pokazu filmów, koncertów m.in. koncert chórów w amfiteatrze w Ustroniu oraz zespołów młodzieżowych w amfiteatrze w Wiśle. W dalszej części spotkania dokonano podsumowania minionego roku na podstawie analizy statystyki jakie zespoły  nadesłały do Komisji. Wynika z nich że w Diecezji Cieszyńskiej w 2015 roku oprócz zespołów młodzieżowych i dziecięcych działały 41 chóry i dwie orkiestry  skupiające w sumie 1043 członków, którzy występowali podczas różnych uroczystości w parafiach, poza nimi, na rzecz środowiska, w tym  również zagranicą  w sumie 900 razy. Odbyło się 1799 prób co w sumie daje 3598 godz. pracy na rzecz śpiewu i muzyki.   Podane wyliczenia  dają obraz  aktywności członków działających w chórach i  zespołach. Podczas spotkania nakreślono również ramowe plany DKCHiO na 2016 rok, które znów będą wymagać pełnej mobilizacji  w jego realizacji. Już w dniu 24 kwietnia 2016 o godz. 9:45 w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się Jubileuszowy 60. Wiosenny Zjazd Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Zjazd rozpocznie się  odśpiewaniem na schodach kościoła pieśni z opery „Nabucco”przez ok. 900 śpiewaków z  towarzyszeniem Orkiestry Diecezjalnej. Jesienne spotkania chórów odbędą się w dniu 22.10.16 w Istebnej oraz w dniu 23.10.16 w miejscu jeszcze do ustalenia. Najbliższy czas będzie bogaty w ciekawe wydarzenia związane  nie tylko z jubileuszami dlatego zapraszamy chętnych do czynnego uczestnictwa w służbie śpiewu i muzykowania. Zachęcamy do wstępowania w szeregi naszych chórów, zespołów, które działają prawie w każdej parafii ewangelickiej Cieszyńskiej Diecezji.   … ,,Chcę chwalić Boga dziś z całego serca! Chcę cuda Jego ogłaszać dookoła, wyśpiewać jego Imię „. Śp. E. nr 582.  Na zakończenie przewodniczący DKCHiO ks. Alfred Staniek w imieniu wszystkich uczestników złożył serdeczne podziękowania proboszczowi ks. radcy Piotrowi Wowry oraz ustrońskim chórzystom na czele  z prezes Haliną Szarowską,  za gościnność  i pomoc w organizacji Rocznego Spotkania. Spotkanie  zakończono wspólną modlitwą i pieśnią dziękując Bogu za dotychczasowe błogosławieństwo  prosząc o dalsze  wspomożenie w uwielbianiu i chwaleniu Imienia Jego. Uwaga: W najbliższym czasie na stronie „Glorii' podamy ustalone na spotkaniu w Ustroniu terminy tegorocznych wydarzeń oraz terminy spotkań i zgłoszeń udziału w Zjazdach.    

tekst: Władysław Walter Orawski     foto: WalOr. B.Noga