Główna » Wydarzenia

Podsumowanie roku i plany skoczowskiej „Glorii”.

Błogosławieni uprawiający muzykęW dniu 26 stycznia 2016 odbyło się zebranie sprawozdawcze chóru „Gloria” podczas, którego tradycyjnie dokonano podsumowania działalności  minionego roku oraz nakreślono ramowe plany na rok bieżący. Miniony  rok 2015  był 96 rokiem kontynuacji  śpiewu chóru  mieszanego „Gloria” w skoczowskiej parafii ewangelickiej. Pod tą samą nazwą od 35 lat działa w skoczowskiej parafii  również  chór męski i od 18 lat chór żeński. Członkowie wymienionych chórów to w większości ci sami śpiewacy, którzy śpiewają w zestawie: chór męski+mieszany czy chór żeński+mieszany. Próby chórów obywają dwa razy w tygodniu dlatego wg wyliczenia, które

obejmuje tylko czas prób i  występów wynika, iż każdy chórzysta „Glorii”  śpiewający w dwóch chórach na przestrzeni 2015 roku poświęcił 242 godz. swojego czasu.  Liczba ta daje pełny  obraz zaangażowania w  służbę śpiewu  członków skoczowskich chórów „Gloria”. Miniony rok był bardzo intensywny związany z licznymi występami w macierzystej parafii, w kościołach diecezji cieszyńskiej oraz związanymi z wyjazdami jak: Żory, Łęki Dukielskie k. Jasła, Pokój i Lubienia woj opolskie, Poznań, Szaflary i Zakopane. Chórem mieszanym i męskim od 33 lat dyryguje Bolesław Noga, zaś chórem żeńskim od 11 lat- Gabriela Targosz. Opiekę duchową od 14 lat sprawuje proboszcz parafii ks. Adam Podżorski.  Pracami organizacyjnymi chórów  kieruje 7- osobowy Zarząd w pracach, którgo również uczestniczą opiekun i dyrygenci.   Podczas rocznego zebrania wyświetlono film z 35 -lecia chóru męskiego autorstwa Jana Chwastka oraz pokazano 25 minutowy pokaz multimedialny obejmujący wszystkie chórowe wydarzenia minionego roku zebrane ujęciu chronologicznym  i komputerowo opracowane jak co roku przez prezesa chóru. Chórowe  zamierzenia w 2016 roku , znów zapowiadają się ciekawie. Oprócz udziału chórów „Gloria” w licznych wydarzeniach roku kościelnego w parafii, planuje się udział, w kwietniu w jubileuszowym 60. Zjeździe Chórów i Orkiestr  Diecezji Cieszyńskiej , w czerwcu w Koncercie Chórów w amfiteatrze Jaworzu. W lipcu planuje się wyjazdowy udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie, zaś w sierpniu w Spotkaniu Trzech Narodów w słowackiej miejscowości Dudince. Jest to kontynuacja integracyjnych spotkań pn. „Śpiew łączy ludzi i narody”,  w której biorą udział Rumunii z Nadlac, Polacy ze Skoczowa oraz Słowacy z Dudiniec.  Do tej pory spotkania odbyły się już w rumuńskim Nadlac w 2011, w Skoczowie w 2014, zaś w tym roku organizatorem będą Słowacy z Dudiniec.  Na zakończenie roku planowany jest udział chórów „Gloria” Jesiennym Zjeździe Chórów organizowanym przez Diecezjalną Komisję Chórów i Orkiestr.  Roczne podsumowanie działalności „Glorii”  zakończono wspólną pieśnią i modlitwą, podczas  której dziękowano Bogu za dotychczasowe prowadzenie i błogosławieństwo oraz proszono o dalszą opiekę i kierowanie ludzkimi ścieżkami zbliżania i zachęcania do udziału w służbie Bogu, Kościołowi,  ludziom i  środowisku.

tekst: WalOr.      foto : A. Dręczewska, H. Noga, WalOr.