Główna » Wydarzenia

Skoczowska kwesta podsumowana.

IMAG3304IMAG3307„RATUJMY NAGROBKI SŁAWNYCH SKOCZOWIAN” pod takim tytułem w dniu 1 listopada br. po raz pierwszy skoczowskie  parafie rzymskokatolicka św. ap. Piotra i Pawła oraz ewangelicka z kościoła Św. Trójcy zorganizowały  wspólną  kwestę na  trzech miejscowych cmentarzach: na dwóch katolickich  i  ewangelickim. Współorganizatorami kwesty było Towarzystwo Miłośników Skoczowa oraz Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, zaś patronat nad tym wspólnym przedsięwzięciem objął burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, który wraz z małżonką  również czynnie włączył się w prowadzoną akcję zbiórki.  Bardzo cieszy fakt, że

na apel organizatorów pozytywnie odpowiedziało wielu chętnych wolontariuszy z różnych skoczowskich stowarzyszeń, organizacji, samorządowcy, mieszkańcy gminy. Również chórzyści skoczowskiej „Glorii” poświęcili swój czas, aby osobiście włączyć się w szczytny cel ratowania tego, co jeszcze jest możliwe do uratowania na skoczowskich cmentarzach. W pierwszym planach renowacyjnych jest restauracja nagrobku ks. Józefa Michałka, założyciela starego cmentarza katolickiego w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej oraz na cmentarzu ewangelickim nagrobku rodziny Stonawskich byłych właścicieli wsi Pogórze, których majątkowe dobra służą  ludziom do dnia dzisiejszego m.in. zabudowania Powiatowego Domu Opieki w Pogórzu. W dniu 3 listopada br.  w obecności przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów dokonano komisyjnego  podsumowania i rozliczenia przeprowadzonej kwesty. Parafia ewangelicka zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami otrzymała 1/3  zebranej kwoty kwesty , która wyniosła w rozliczeniu sumę  3 753,00 zł .  W tym miejscu należy serdecznie podziękować WSZYSTKIM , którzy nie omijali kwestujących i swoim finansowym wkładem przyczynili się do zebrania niemałej kwoty.   Należy zdać sobie sprawę, że przeprowadzona tegoroczna kwesta nie załatwi i nie rozwiąże skalę potrzeb, ale ważne że został zrobiony początek. … „Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie dokonanych przez nas małych rzeczy”

tekst+foto: WalOr.