Główna » Wydarzenia

Diecezja Cieszyńska Kościoła E-A ma nowego zwierzchnika.

ks dr Adrian Korczago

ks dr Adrian Korczago

Ksiądz dr Adrian Korczago proboszcz parafii E-A w Goleszowie został wybrany zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nowego biskupa wybrał synod diecezjalny, który odbył się w sobotę w dniu 21.11.15 w Bielsku-Białej. Ks. dr Adrian Korczago zastąpi na stanowisku dotychczasowego zwierzchnika diecezji cieszyńskiej biskupa Pawła Anweilera, który przechodzi na emeryturę. W pierwszej turze wyborów za kandydatem zagłosowało

60 synodałów z 111 obecnych. Delegaci synodu wybierali spośród trzech księży wytypowanych przez konferencję duchownych. Podczas głosowania ks. dr Grzegorz Giemza otrzymał 23 głosów, a ks. Piotr Wowry 27 głosów, 1 głos Komisja zakwalifikowała jako nieważny. Nowy biskup ma 51 lat, jest żonaty i ma dorosłą córkę.  Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany 22 stycznia 1989 roku w Zabrzu. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Ustroniu. Uczestniczył w budowie parafii w Bładnicach na Śląsku Cieszyńskim, w 2000 roku został jej pierwszym proboszczem. W 2013 roku został mianowany, a w 2015 roku wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Goleszowie. Od 1991 roku prowadzi zajęcia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, specjalizuje się w duszpasterstwie, homiletyce oraz kontaktach pastoralnych. Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego prowadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Biskup – elekt obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa. Konsekracja na biskupa diecezji cieszyńskiej odbędzie się w święto Epifanii (Trzech Króli) w dniu 6 stycznia 2016 w Kościele Jezusowym w Cieszynie.   Godzina zostanie  podana w terminie późniejszym. Diecezja cieszyńska liczy blisko 40 tys. wiernych i jest największą liczebnie diecezją Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. //    Nowo wybranemu Biskupowi, chórzyści skoczowskiej „Glorii” życzą sił i wytrwałości w tej trudnej i znaczącej służbie Bogu i Kościołowi. Życzymy  także realizacji wszystkich  planów i zamiarów, które niech będą  zawsze oparte na mocnych podstawach nadziei w Bogu.