Główna » Wydarzenia

Śpiew oraz muzyka gościła w Międzyrzeczu i Goleszowie.

SAM_1585 IMAG3239Jak co roku,  śpiewacy i muzycy zrzeszeni w chórach oraz zespołach Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wyznaczają sobie  spotkania w ramach Wiosennych i Jesiennych Zjazdów. Wiosenne Zjazdy z uwagi na możliwości lokalowe, odbywają się od dłuższego czasu w parafii w Cieszynie , która dysponuje największym kościołem ewangelickim w Polsce, natomiast  spotkania jesienne zazwyczaj dzielone są  na dwa etapy i terminy . W tegoroczną jesień śpiewacy i muzycy zostali zaproszeni w sobotę 24. 10.2015  do kościoła ewangelickiego w Międzyrzeczu oraz w niedzielę dnia 25. 10. 2015 do Goleszowa. Spotkanie w Goleszowie wpisało się 

w  tegoroczne  jubileuszowe obchody 230 lecia poświęcenia miejscowego ewangelickiego kościoła. W tegorocznych Jesiennych Zjazdach udział wzięły: Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej, Zespół Wokalny „Credo” z Bładnic, Wyższobramski Chór Kameralny, Chór mieszany z Cisownicy, Międzyrzecza, Wisły Głębiec, Dębowca, Dzięgielowa, Goleszowa, Polany-Dobki, Wisły Centrum, Kozakowic wraz z Zespołem Wokalnym z Lesznej. Chór Mieszany z Cieszyna, Ustronia oraz „Gloria” ze Skoczowa. W Zjeździe uczestniczył także jedyny Chór Żeński „Gloria'” ze Skoczowa oraz Chóry Męskie „Cantus” z Goleszowa, Cieszyna i  „Gloria” ze Skoczowa. Miłą niespodzianką był występ Diecezjalnego Chóru Ewangelickiego szeregi, którego  tworzą śpiewacy wywodzący się z różnych chórów i zespołów Cieszyńskiej Diecezji. Chór wystąpił po raz pierwszy w Austrii, podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy (20.09.2015) upamiętniającej 70. rocznicę śmierci wiślańskiego kompozytora Jana Sztwiertni, który zginął w obozie koncentracyjnym w austriackim  Gusen. Chór podczas Zjazdu w Goleszowie, wykonał dwie pieśni tego znakomitego kompozytora „Rycerze” oraz „Gronie nasze gronie”, w której  partię solową zaśpiewał Piotr Sikora. Chórami dyrygowali Anna Stanieczek oraz Jean-Claude Hauptmann. W organizację tegorocznych Jesiennych Zjazdów w Miedzyrzeczu i Goleszowie z oddaniem włączyły się miejscowe chóry, dyrygenci, prezesi, członkowie Rad Parafialnych  oraz proboszczowie wymienionych parafii: ks. Andrzej Dyczek oraz ks. dr Adrian Korczago. Za zaproszenie i wspaniałą organizację  oraz za  udział WSZYSTKIM UCZESTNIKOM  należą się serdeczne podziękowania-Bóg zapłać.  Koordynacją zjazdów  od lat  zajmuje się Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E.A. w RP, której w tej kadencji przewodniczy ks. Alfred Staniek proboszcz z Istebnej.   …Wdzięczność przemienia serce w cichą radość. Wszystko co tylko nosimy w sercu, jest jak cenny dar”- D. Bonchoeffer.  \foto z Goleszowa- kliknij. Foto z Międzyrzecza –kliknij

WalOr.