Główna » Wydarzenia

Dziękujemy Ci Panie! (28xfoto)

IMAG3079…,, Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary, którymi nas darzysz na każdy dzień dany. Chociaż nasze ręce to wszystko robiły, Ty błogosławiłeś i dodałeś siły”, pieśnią do słów Heleny Naglik i muzyki Bolesława Nogi zaśpiewanej przez chór mieszany „Gloria” i uroczystym wniesieniu na ołtarz  symbolicznego bochenka chleba, rozpoczęło się w Skoczowie  dnia 4 października br. niedzielne  uroczyste nabożeństwo żniwno- dziękczynne. Skoczowski kościół Św. Trójcy był w tym dniu zapełniony licznymi wiernymi, którzy wraz z Duchownymi,  modlitwami i słowami dziękczynnych pieśni wspólnie chwalili i dziękowali  Bogu  za  obfitość tegorocznych plonów

i darów ziemi.  Dziękowano również za pokój i dostatek oraz radość bycia i życia w naszym  kraju,  za czas spokoju, który jest nam darowany w świetle różnych ludzkich tragedii i wojen  na świecie jakimi obecnie jesteśmy świadkami. Tegoroczny „żniwny” ołtarz został pięknie przygotowany przez zborowników z Harbutowic, zaś wygłoszone dziękczynne wiersze przygotowały dzieci Szkółki Niedzielnej. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Adam Podżorski, który wraz z II proboszczem ks. Mirosławem Czyżem oraz wikarym Marcinem Ratka -Matejko poprowadzili całość uroczystości .  Podczas nabożeństwa śpiewał również parafialny Chór Dzieci „Nadzieja”pod dyr. Doroty Podżorskiej oraz   chór żeński i męski „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi. Z wdzięczności serc, uczestnicy uroczystości  złożyli ofiarę ołtarzową, którą w tym roku postanowiono przeznaczyć na budowę hospicjum „Otwarte Drzwi” w Skoczowie. Na zakończenie przy wyjściu z kościoła, KAŻDY!  uczestnik został obdarowany  bochenkiem chleba upieczonym z tegorocznego ziarna. Były również tradycyjne kołacze oraz możliwość poczęstowania się wszystkich uczestników chlebem z masłem i miodem oraz owocami przy pięknie przygotowanych stołach żniwnych , które tradycyjne już od 23 lat przygotowują chórzyści „Glorii”.  … ,,  Bez Twej pomocy miłosierdzia Panie, próżna nasza siła i próżne staranie. Dziękujemy Ci Panie”.  

tekst + foto: WalOr.

fotoreportaż : ox.pl – kliknij.     Jana Chwastka: kliknij