Główna » Wydarzenia

Podziękowania szkoły za elektro-odpady.

IMAG2102IMAG2166Pomyślnie zakończyła się  akcja zbiórki zbędnych elektro-odpadów jaką przeprowadzono  w parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie. Dzięki ludziom dobrej woli, na miejsce zbiórki dostarczono m.in. lodówki, telewizory, monitory, komputery, osprzęt komputerowy, stare odkurzacze, młynki, ksera , wiertarki, niesprawne kosiarki i inne różne zbędne elektryczne urządzenia. W sumie zebrano

ok. 1 Mg ( tona) zbędnych  urządzeń,  które niepotrzebnie zalegały domowe pomieszczenia. W dniu 24 czerwca br. elektro-odpady przetransportowano  do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, które po przekazaniu firmie zajmującej się recyklingiem,  zasilą punktowe konto szkoły umożliwiające promocyjny zakup nowego sprzętu komputerowego,  sportowego, a także zabawek edukacyjnych, wyposażenia warsztatów tematycznych dla podopiecznych  niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.  Wszystkim tym , którzy zrozumieli potrzebę niesienia pomocy, na ręce prezesa Chóru „Gloria”  przekazano serdeczne podziękowania  w formie pięknej laurki wraz z ceramicznym aniołem wykonanym ręcznie przez wdzięcznych uczniów  wspomnianej szkoły. … ,, Jest tyle rzeczy, za które nie trzeba płacić pieniędzmi, tylko uśmiechem, zrozumieniem potrzeby i PROSTYM DZIĘKUJĘ!”.

tekst: WalOr.    foto: WalOr, Piotr Gruszczyk