Główna » Wydarzenia

Pożegnaliśmy śp. Adama Cholewę.

inż. Adam Cholewa 1949 -2015W sobotę 2 maja 2015 r. w ewangelickim kościele w Pierśćcu odbył się pogrzeb śp. Adama Cholewy , który po krótkiej chorobie   zmarł  wieku 66 lat w tyskim szpitalu.  Zmarły był bardzo znanym i lubianym człowiekiem, pełnym energii, a przede wszystkim oddanym społecznikiem w sprawach Kościoła . Jako młody inżynier w dniu 15. 12. 1983 roku podczas zebrania założycielskiego komitetu podjął się trudu kierowania budową nowego kościoła w Pierśćcu.  Mimo trudnych czasów w zdobywaniu nie tylko funduszy ale i materiałów w dniu 20.08.1984 roku rozpoczęto prace ziemne, aby

w dniu 28.10. 1984 roku uroczyście położyć kamień węgielny pod nowy kościół, który poświęcono i oddano do użytku w dniu 15.10.1989 roku. Inż. Adam Cholewa przez cały okres budowy pełnił obowiązki kierownika budowy i wraz z oddanymi pierścieckimi zborownikami poświęcił wiele serca oraz godzin, aby z Bożą pomocą osiągnąć założony cel. Był człowiekiem ambitnym i akuratnym, dlatego mimo trudności  starał się  godzić swoje obowiązki  rodzinne i zawodowe z podjętymi zadaniami wynikającymi  z ogromem zadań budowy. W sobotnie popołudnie w dniu 2 maja br. do pierścieckiego kościoła przybyło wielu ludzi, aby podziękować i pożegnać człowieka, który pozostawił znaczący ślad swojej ziemskiej pielgrzymki. Żałobną uroczystość poprowadził proboszcz ks. Adam Podżorski oraz emerytowany proboszcz skoczowskiej parafii ks. Andrzej Czyż, który wraz z nieżyjącym już ks. Janem Nogą  współpracowali przy  budowie kościoła w Pierśćcu . Podczas uroczystości pogrzebowej śpiewał skoczowski  chór „Gloria” pod dyrekcją Bolesława Nogi.  …,, Pan zawołał sługę swego do wiecznej radości, przyjaciela wziął szczerego ku naszej żałości”. ŚE nr 928

WalOr.