Główna » Wydarzenia

Chórowa „wajeczyna”.

IMAG1902W II dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego( zw. Zielonymi Świętami) bezpośrednio po popołudniowym  nabożeństwie w kościele, chórzyści skoczowskiej „Glorii”  zorganizowali  tradycyjne smażenie  jajecznicy w plenerze zw. gwarowo „wajeśnicą lub wajeczyną”. Ten dawny zwyczaj od lat jest kontynuowany na Śląsku Cieszyńskim również i przez skoczowski chór. Obyczaj ten jest coraz bardziej popularny  również w innych w regionach Polski. Usmażona jajecznica na żywym ognisku

w plenerze  z produktów przyniesionych  przez uczestników (jaja ,wędzony boczek, słonina, szczypiorek,chleb) ma wyjątkowy i niepowtarzalny  smak, lepszy niż przyrządzona w warunkach domowych. W tym roku m. in. gościem chórowej „wajeczyna”  był  ks. Eneasz Kowalski , który wraz w rodziną przebywał w tym czasie na Śląsku Cieszyńskim.  Ks. Eneasz Kowalski  przed laty był  wikarym w skoczowskiej parafii, a obecnie pełni funkcję proboszcza adm. w parafii Pokój i Lubienia na Opolszczyźnie. Jak wynika z relacji gości,  cieszyński zwyczaj wprowadzono także już  na stałe do kalendarza spotkań w wymienionych parafiach. Mimo niesprzyjającej aury w poniedziałkowe popołudnie (25.05. br.)  udało się chórzystom usmażyć w ogrodzie parafialnym tegoroczną jajecznicę , którą sporządzono z 200 jaj i poczęstowano wszystkich przybyłych i chętnych spróbowania tej wyjątkowej  potrawy. Korzystając z okazji pobytu w Skoczowie  nasz gość ks. Eneasz Kowalski zaprosił skoczowski chór „Gloria” do uczestnictwa w jubileuszowych uroczystościach 250 lecia odrestaurowanego pięknego kościoła w m. Pokój, które zaplanowano na dzień 8-9 sierpnia 2015 .  Skoczowski chór „Gloria” został poproszony o  udział  w uroczystościach jak również o zaprezentowanie godzinnego koncertu w regionalnych strojach cieszyńskich  dla licznie spodziewanych  gości z kraju i z zagranicy, co będzie również okazją do promowania Skoczowa  Cieszyńskiego Regionu.

WalOr.