Główna » Wydarzenia

17.05.15 Konfirmacja w Skoczowie (20xfoto)

IMAG1850Konfirmacja to słowo pochodzące  z łaciny i oznacza „umocnienie” oraz „potwierdzenie”. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że konfirmacja  polega  na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem – jest więc wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej. Oczywiście akt konfirmowania jest poprzedzony nauką wiary i potwierdzeniem przyjęcia Chrztu Świętego.  Podczas tegorocznej uroczystości konfirmacyjnej jaka odbyła się w Skoczowie w dniu 17 maja 2015r.  po raz pierwszy

do Stołu Pańskiego przystąpiło 44 konfirmantów (19 dziewcząt + 25 chłopców).  Uroczystość  poprowadzili skoczowscy duchowni. Okolicznościowe kazanie wygłosił II proboszcz ks. Mirosław Czyż, który przez okres 8 miesięcy był prowadzącym tegorocznych konfirmantów poprzez  nauki przedkonfirmacyjne i przygotowującym tych młodych 14-15 letnich ludzi  do bardzo ważnego aktu w ich życiu. W uroczystości wzięło udział  wielu wiernych, którzy byli świadkami tego pięknego wydarzenia. Święto konfirmowania uświetniły Zespoły Młodzieżowe, Zespół „20+ „oraz chóry „Gloria (mieszany,męski i żeński). Życzymy naszym pełno prawnym członkom skoczowskiego zboru i Kościoła E.A., aby przez całe życie szli drogą Bożej Prawdy, nawiązując m.in. do słów piosenki Tomasza Zółtko  ...,,po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy nim być”. (kliknij – tutaj)

WalOr.