Główna » Wydarzenia

odc. 29 z cyklu „Tak było!” – „Syberia” w Skoczowie.

Była ewangelicka szkoła zw. Syberią". Obecnie bud. mieszkalny przy ul Górny Bór nr 1  w Skoczowie           foto: WalOr -2015

Była ewangelicka szkoła zw. Syberią”. Obecnie bud. mieszkalny przy ul Górny Bór nr 1 w Skoczowie
foto: WalOr -2015

Nie wszyscy  wiedzą że nim powstał ewangelicki  zbór w Skoczowie i zbudowano kościół Św. Trójcy, skoczowscy ewangelicy należeli  do parafii w Drogomyślu (od 1788r.),  zaś  ewangelickie dzieci ze Skoczowa, Międzyświecia, Harbutowic, Wilamowic  uczęszczały do ewangelickiej szkoły, która mieściła się  w Bładnicach Dolnych (zdj. nr 1 i 2).   W tym miejscu zbudowano obecny ewang. kościół.  Ze względu na codzienne pokonywanie przez dzieci znacznych  odległości sytuacja była wyjątkowo  uciążliwa. Od  1840 roku dzieci ewangelickie  ze Skoczowa i okolic  rozpoczęły naukę w budynku p. Chwastka zwanym „Syberią”, który mieścił się w południowej dzielnicy Skoczowa zw. Pastuszyńcem. Nazwa szkolnego budynku „Syberia” przypuszczalnie pochodzi  od chłodu jaki w nim panował /?/. Historyczną ciekawostką jest fakt, że jeden z pierwszych obiektów edukacyjnych Skoczowa jaką była ewangelicka szkoła  stoi do dnia dzisiejszego przy ul. Górny Bór nr 1 ( na zdjęciu nr 3,4,5) i  funkcjonuje obecnie jako obiekt mieszkalny należący do zasobów skoczowskiej Gminy.  Po zbudowaniu ewang. kościoła Św. Trójcy w Skoczowie (1863-1865) w pobliżu kościoła zbudowano plebanię i szkołę ewangelicką, którą oddano do użytku w 1870 roku.(zdj. nr 6) W ewangelickiej szkole  „Na Kępie”, początkowo  utworzono dwuklasowy oddział, do której  zostały przeniesione dzieci m.in. z dotychczasowej „Syberii”. Uroczystego otwarcia  szkoły dokonano w dniu 8 września 1870 r. Pierwszym kierownikiem był Maurycy Gorgoń, który funkcję tą pełnił przez 30 lat. Po nim w latach 1900-1920 kierownikiem był Józef Kożdoń, który również pełnił funkcję organisty i kuratora skoczowskiego zboru. W latach 1921 do 1938 kierownikiem szkoły był Jan Bolek.  Skoczowska szkoła „Na Kępie” szczyciła się wysokim poziomem nauczania dlatego chętni uczniowie przychodzili  do szkoły nawet z odległych miejscowości m.in. z Lipowca, Kowal, Kozakowic, a nawet z Kończyc,  pokonując codziennie wiele kilometrów. Językiem wykładowym „Na Kępie” był zawsze język polski. Z uwagi na wielu chętnych pobierania nauki w ewang. szkole w 1922 utworzono 3 oddziały, a w roku następnym szkoła liczyła już cztery oddziały. Zasługą wysokiego poziomu nauczania był dobór kwalifikowanych nauczycieli, którzy na przestrzeni 70 lat funkcjonowania  szkoły  tworzyli żywą historię tej skoczowskiej placówki oświatowej. Oprócz wymienionych ww. kierowników grono pedagogiczne szkoły „Na Kępie” tworzyli: Sztwiertnia, Sikora syn kościelnego, Wałach z Ustronia, Mienciel, Mocek z Godziszowa,  Marek, Karol Praus ze Skoczowa, Fiedor, Mrozik, Staniek. Od roku 1921 w szkole uczyli: Józef Baszczyńki do 1931 , ks. Józef Gabryś do 1937, ks. Józef Kula do 1932, Stanisława Sebastinówna -1921 , Anna Bystroniówna 1922-25, Karol Raszka i Karol Żwak -1923, Anna Tarabówna 1923-28, Jan Pelar 1925-27, Zuzanna Matuszkówna 1929-38, Helena Szczurkowa 1922-35, ks. Karol Masny 1928-32, ks. A. Dyczek 1932-33, ks. E. Ottawa 1933-35, Maria Kozubkowa 1934-36, ks. Emanuel Grim 1935, ks. Brzoza, Karol Praus -1935, Stanisław Marzec-1936, Tadeusz Jędral 1936-38, Gertruda Barzantna 1936-37, ks. Karol Klus 1937-38, ks. Wilhelm Kareta 1937-38. Szkoła „Na Kępie” funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. Z dalszą historią  szkoły wraz ze zdjęciami można zapoznać się klikając „tutaj”.

WalOr.                żródło; Ewangelicki Poseł Nr 35/1939     foto: internet,  Leon Para, WalOr.