Główna » Wydarzenia

Roczne w „Glorii”. (8xfoto)

SAM_5362W dniu 3 lutego 2015 r. podczas zebrania sprawozdawczego chórzyści skoczowskiej  „Glorii” posumowali swoją działalność minionego roku oraz nakreślili wstępne plany na 2015 rok.  Chórzyści zostali zapoznani ze sprawozdaniami finansowymi oraz rocznym sprawozdaniem prezesa obejmującym dane statystyczne chórów  i ważniejsze wydarzenia ujęte w chronologicznym zestawieniu  wraz  z prezentacją multimedialną. Skoczowski chór „Gloria” jest aktualnie najliczniejszym chórem w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E.A.  Miniony rok był 95-rokiem działalności chóru mieszanego dlatego tez obfitował w wiele wydarzeń, spotkań, wyjazdów i koncertów.  Oto kilka sprawozdawczych faktów.

 

Chór mieszany w skali roku miał 38 występów, żeński- 32 , a  męski-30. Chóry również  wystąpiły z koncertami  zagranicą w miejscowości Marl (RFN), w którym wzięło udział wielu słuchaczy na czele z władzami Kościelnymi i  samorządowymi Niemiec różnych szczebli.  W skoczowskim w kościele Św. Trójcy Pods.2014r pieśniczkazorganizowano 4. ogólnodostępne koncerty z udziałem wielu wykonawców, w tym dwa koncerty charytatywne -06.01. na bud. hospicjum w Skoczowie podczas, którego zebrano i przekazano 6273,30 zł +20 euro, 09.06. -Koncert dla Adriana. Odbył się również  Koncert Pieśni Pasyjnej (13.03.) oraz Koncert Jubileuszowy w dniu 27.09. pn. „Śpiew łączy ludzi i narody”  z udziałem chórów z Rumunii, Słowacji, Polski oraz wielu gości z kraju i z zagranicy m.in. z Czech, Holandii, Niemiec. „Gloria” również wzięła udział w koncercie (16.02.) z okazji reaktywowania chóru „Laudate Dominum” parafii rzym.-kat. ze Skoczowa. Nie sposób opisać wszystkich wydarzeń, ale warto podkreślić, że oprócz koncertów, spotkań i innych wydarzeń, chórzyści skoczowskiej „Glorii” mieli w skali minionego roku 46 prób -ch. mieszanego i męskiego oraz 41 prób chóru żeńskiego co daje pełniejszy obraz społecznej  pracy i służby. Wstępne plany na 2015 rok, to m.in.  jubileusz 35-lecia  chóru męskiego oraz jeszcze nie potwierdzonych  kilka wyjazdowych koncertów w tym m.in. do Łęk Dukielskich, Koszalina, Słupska i Pokoju w woj. opolskim.   „Roczne Glorii” zakończono podziękowaniami wszystkim chórzystom, które przekazał Prezes chóru, opiekun proboszcz ks. Adama Podżorskiego oraz dyrygent Bolesław Noga.    „Soli Deo Gloria”-  Chwała niech będzie Bogu!  Na zakończenie,  w bardzo ciekawy sposób przebieg minionego roku ujął  autor „gwarowej pieśniczki”, którą sam wykonał  wraz z chórem wtórującym refren. (w załączeniu.)

WalOr.

foto: H i A. Noga, WalOr.

.