Główna » Wydarzenia

Obrady delegatów chórów i zespołów w Drogomyślu. (17xfoto)

Błogosławieni uprawiający muzykęDzięki gościnności parafii ewangelickiej w Drogomyślu, w sobotę dnia 7 lutego br. przedstawiciele  chórów i zespołów działających w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E.A. zjechali do tej miejscowości aby wspólnie  podziękować  Bogu za błogosławieństwo służbie muzykowania i śpiewu, posumować miniony rok oraz nakreślić plany na przyszłość.   Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 45 przedstawicieli rozpoczęło się w kościele nabożeństwem spowiednio-komunijnym. Proboszcz  drogomyskiej parafii ks. Karol Macura  w serdecznych słowach  przywitał wszystkich uczestników wyrażając radość z przybycia do Drogomyśla  reprezentantów wielkiej rodziny uwielbiającą muzykę i śpiew  wychwalającą Imię Boga, ale  również przynosząc ludziom

 

radość uwielbienia.  Ks. Karol Macura wraz z przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr ks. Alfredem Stańkiem proboszczem parafii w Istebnej poprowadzili okolicznościowe  nabożeństwo podczas, którego  jego uczestnicy przystąpili do Stołu Pańskiego.  Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zostali zaproszeni do pięknego Centrum  Parafialnego 'Effata” gdzie odbyła się druga część spotkania obejmująca sprawy sprawozdawczo- organizacyjne. Wg zebranych danych ankietowych  na przestrzeni 2014 roku w Diecezji Cieszyńskiej działały 40. chóry i zespoły w tym 2. orkiestry obejmując razem 1082 członków. Dane nie obejmują chórków dziecięcych. Łącznie chóry i zespoły występowały w parafiach i na rzecz środowiska 937 razy oraz  miały 1847 prób. Podane wielkości świadczą o ogromie czasu  i poświęceniu  ludzi oddanych służbie śpiewu i muzyki. W dyskusji podkreślano, że należy się cieszyć z wielkiej ilości członków chórów i zespołów, choć nadal należy czynić starania aby przyciągnąć jeszcze więcej chętnych do tej pięknej służby, a w szczególności ludzi młodych. SOLI DEO GLORIA”- Bogu niech będzie CHWAŁA! Z ważniejszych wydarzeń na 2015 rok zaplanowano: Spotkanie  dyrygentów i prezesów w Skoczowie w dniu 26.03. 15r. o godz. 17:30 (czwartek). W niedzielę dnia 26. 04. 15r.  Wiosenny Zjazd w Cieszynie godz. 10:00. W sobotę dnia 20.06. Międzynarodowe Spotkanie Chórów Ewangelickich w Jaworzu.  W miesiącu wrześniu możliwy jest wyjazd reprezentacji chórów do Austrii z  pieśniami skomponowanymi przez wiślanina Jana Sztwiertnię w 75 rocznicę Jego śmierci  w obozie Mauthausen-Gusen. Wstępnie zaplanowano również na dzień 24 i 25.10.15 Zjazdy Jesienne Chórów.    Spotkanie zakończono dziękczynną modlitwą i prośbą o dalszą Bożą opiekę oraz błogosławieństwo wszystkim, którzy pragną żyć i służyć blisko Jego spraw. Warto przy okazji przypomnieć, że podczas działań II wojny światowej kościół i budynek ewangelickiej parafii w Drogomyślu zostały właściwie doszczętnie zniszczone co obrazują dwa historyczne foto-ujęcia wyeksponowane w holu Centrum „Effaty”.(patrz foto-kopie  w załączonej  galerii)  Z mozołem drogomyskich pokoleń, kościół i zabudowania parafialne zostały odbudowane.

tekst: WalOr.   foto: WalOr + H.B. Noga