Główna » Wydarzenia

Jubileusz męskiej części „Glorii”

23. 1952r. Skoczów oktet męski1999 Chór męski z ks. A.Czyżem i A. Podżorskim, dyr. B. Noga IIIrząd pierwszy z prawejokObraz 004
DSC_0028W tym roku przypada jubileusz 35 -lecia skoczowskiego Chóru  Męskiego „Gloria”. Początki męskiego śpiewania w skoczowskiej ewangelickiej parafii przypadają na 1952 rok, kiedy to  z inicjatywy Karola Tyrny z Harbutowic, późniejszego proboszcza w Drogomyślu, powstał  oktet męski, którym dyrygował i równocześnie w nim śpiewał  Paweł Sztwiertnia. „Ośmiu nieugiętych” tak nazwano pierwszy skład oktetu, który wówczas tworzyli; Karol Tyrna, Stanisław Szkawran, dyrygent –Paweł Sztwiertnia, Rudolf Szarowski, Rudolf Rakus, Karol Czyż, Józef Muras, Gustaw Kobiela, Rudolf Tyrna – po powołaniu do służby wojskowej zastąpił go Adolf Penkała. Fragment wspomnień Stanisława Szkawrana  pt.  -Ośmiu nieugiętych-.  …”Gdy zaczęły się szykany władz komunistycznych, zaczęto zdejmować  krzyże , zlikwidowano nauczanie religii w szkołach, zaczęły się w przedsiębiorstwach prześladowania  ojców, których dzieci uczęszczały do kościoła. Spowodowało to niepokój o utratę stanowisk pracy, możliwości awansu, niższe zarobki . Z biegiem czasu  coraz bardziej ubywało osób w chórze mieszanym , a kiedy na próbę przybyły tylko dwie dziewczyny, dyrygent musiał podjąć dramatyczną decyzję przerwania   działalności chóru.   Władze rządowe triumfowały, bo oto znowu przestała istnieć grupa młodzieży pragnącej śpiewać na chwałę Boga i wierzącej w Jego istnienie.  Okazało się jednak, że „triumf” ten był przedwczesny. Oto na „polu walki” pozostało kilku zapaleńców, którzy postanowili  nie poddawać się naciskom. Łączyła ich wspólna pasja śpiewania i młodzieńcza  zadziorność,  lekceważąca ostrzeżenia przed ewentualnymi konsekwencjami. Mieli przy tym szczęście, gdyż  dyrygent również się nie poddał, postanowił bowiem  kontynuować próby, mimo, że do dyspozycji pozostało mu tylko ośmiu chłopaków” – Z czasem  do „Ośmiu nieugiętych”, dołączyli kolejni śpiewacy tworząc w ten sposób zespół męski, który liczył początkowo 13- śpiewaków. Dyrygentem nadal był Paweł Sztwiertnia, zaś opiekę nad chórem sprawował wówczas ks. Gustaw Broda proboszcz skoczowskiej parafii latach 1946-1956.  Do szeregów zespołu męskiego oprócz wyżej wymienionych dołączyli ; Otton Kluz,  Gustaw Sikora z Simoradza. W końcówce lat pięćdziesiątych jako młodzi chórzyści swych sił w męskim chórze również próbowali: Romuald Ferek, Eugeniusz Duda, Stefan Białoń, Gerard Klus, Józef Krehut, Władysław Walter Orawski , Stanisław Wojnar. Spotykano się jednak sporadycznie aby wyćwiczyć pieśń  i zaśpiewać np. podczas ślubu, pogrzebu czy podczas Zjazdu Chórów.  Sytuacja ta trwała do początków lat sześćdziesiątych ub. wieku. Po przerwie, w 1974 roku z inicjatywy ówczesnego dyrygenta chóru mieszanego  Jerzego Retki reaktywowano śpiewaczy zespół męski, który spotykał się na próbach również tylko okazjonalnie.  Regularne cotygodniowe próby ” męskiego” rozpoczęto w 1980 roku dlatego ten rok postanowiono przyjąć jako początek powstania chóru męskiego, którego dyrygentem nadal był jego założyciel Jerzy Retka. Pierwszy skład chóru  wówczas tworzyli; Eugeniusz Duda,  Władysław Tyrna,  Jan Hubczyk,  Adam Sikora, Adam Goszyk, /?/ Raszyk, Adolf Penkała, Roman Pszczółka, Stefan Białoń, Gustaw Plinta,  Brunon Rusin, Stanisław Wojnar, Gustaw Hojdysz, Karol Kisza. Już w roku powstania chór męski wystąpił z własnym repertuarem w Kętrzynie i Sorkwitach. Z roku na rok powiększały się szeregi chóru jak i również repertuar pieśni.  W lutym w 1982 roku dotychczasowy dyrygent Jerzy Retka przekazał swoją dyrygencką pałeczkę następcy Bolesławowi Nodze, który prowadzi męski chór do dnia dzisiejszego. Tegoroczne jubileuszowe obchody męskiej części „Glorii” zaplanowano na  październik br.  W miesiącu marcu br. jednym z  akcentów będzie   również udział skoczowskiego chóru męskiego”Gloria” w prestiżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach, któremu patronuje: Prezydent Miasta Żory, Arcybiskup Metropolita Katowicki oraz Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła E-A.

WalOr.    foto: arch.