Główna » Wydarzenia

Podsumowanie w Drogomyślu.

006Tegoroczne spotkanie dyrygentów, prezesów i przedstawicieli  chórów,  zespołów oraz orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, odbędzie się w sobotę dnia 7 lutego br. w parafii ewangelickiej w Drogomyślu.  Spotkanie rozpocznie się  nabożeństwem spowiednio-komunijnym o godz. 10:00. Bezpośrednio po nabożeństwie wszyscy przedstawiciele spotkają się w sali  nowo-wybudowanego Centrum Parafialnego „Effata”, aby podsumować miniony rok i nakreślić dalsze plany. Organizatorem spotkania jest Parafia Ewangelicka w Drogomyślu wraz  Diecezjalną Komisją Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej, której przewodniczy ks. Alfred Staniek, proboszcz z Istebnej. W Diecezji Cieszyńskiej na przestrzeni 2014 roku działało 38. chórów (mieszane, męskie i żeńskie) oraz 2. orkiestry, skupiając  w swych szeregach dokładnie 1082  członków. Dane nie obejmują liczne parafialne zespoły , chóry( chórki) dziecięce. Należy się cieszyć z ogromu ludzi pragnących  śpiewem i muzyką wychwalać Imię Boga. Oby szeregi tej doniosłej  bezinteresownej służby  nadal trwały i rozrastały się. Ktoś powiedział, że …”Błogosławieni są ludzie uprawiający śpiew i muzykę, albowiem Oni niebo sprowadzają na ziemię.” Miał i nadal ma rację!

WalOr.

ox.pl -foto:  połączone chóry podczas Wiosennego Zjazdu Cieszyn-2014