Główna » Wydarzenia

Odeszli-wspominamy! (5xfoto)

Chryzantemy...,,Pokój po bojach, światło po mgłach, po smutku wejście w błogi gmach.” –słowami pieśni (ŚP-931) wspominamy chórzystów i dyrygentów skoczowskiego chóru „Gloria”, którzy już zakończyli ziemską wędrówkę.  W ubiegłym roku odwiedzając  ich miejsca wiecznego  spoczynku,  zamieściliśmy  na stronie internetowej chóru krótki fotoreportaż ( tutaj) . Oczywiście nie sposób było objąć wszystkich, którzy jakąś cząstkę swojego życia poświęcili służbie śpiewu w skoczowskim chórze.  Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (listopad13/listopad14) żegnaliśmy kolejnych trzech chórzystów : w dniu 27.11.2013 -śp. Pawła Szczurka (83) ze Skoczowa, w dniu 09.04.2014 – śp. Gertrudę Macura (71) z Pogórza oraz w dniu 19.05.2014 służąca śpiewem do końca swoich sił- śp. Jadwigę Zipser (77) z Harbutowic . Śp.Jadzia, oprócz śpiewu  posiadała wyjątkowy dar obserwacji  przyrody stworzenia oraz uwieczniania fotoaparatem tego co  inni nie zauważali. To piękno mogliśmy podziwiać na wielu jej wystawach. Zmarli  zostali pochowani na skoczowskim ewangelickim cmentarzu przy ul Cieszyńskiej . W jego starej części  spoczęła śp. Jadwiga Zipser. Naszych zmarłych żegnaliśmy modlitwą i pieśniami, które tak uwielbiali. …,,Po trudach ziemskich ochłody cień, po klęskach sławy, zwycięstwa dzień. Ulga, strapienie, korona,krzyż, wiodą nas wspólnie do rajskich wyż.  Spoczywajcie w pokoju! 

tekst + foto: WalOr.