Główna » Wydarzenia

Laury Srebrnych i Honorowej Złotej Cieszynianki wręczone!

1402999_881906775155921_4197120702815655393_oLaur Ziemi Cieszyńskiej to wyjątkowe honorowe wyróżnienie dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla regionu. Decyzję o przyznaniu tego wyróżnienia podejmują Rady Gmin zrzeszone w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej. Laury są wręczane  corocznie  w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza  w dniu 11 listopada podczas Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.  W 2014 roku Laurem  Srebrnej Cieszynianki zostali wyróżnieni: Zofia Chrapek (Brenna), Jan Puchałka (Chybie), Halina Sajdok-Żyła (Cieszyn), Jan Wojnar (Dębowiec), Andrzej Lacel (Goleszów), Zygmunt Wawrzyczek (Hażlach), Jan Waszut (Istebna), Eryka Binek-Pytlowany (Jaworze), ks. Prałat Alojzy Zuber (Skoczów), Marian Górnik (Strumień), Dorota Kohut (Ustroń), Jerzy Kufa (Wisła), Helena Wawrzyczek (Zebrzydowice). Na wniosek Rady Powiatu, Srebrną Cieszyniankę otrzymał w tym roku  ks. kanonik Leopold Żelazko z Ustronia. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Laur Honorowej Złotej Cieszynianki-2014 otrzymał Krzysztof Wójtowicz , dyrygent i kierownik artystyczny strumieńskich zespołów i chórów m.in. „Lutni”.  Delegacja Chóru „Gloria” także wzięła udział w uroczystości , aby  pogratulować  tegorocznym laureatom, a  w szczególności byłemu  kuratorowi skoczowskiej ewangelickiej parafii –Janowi Wojnarowi oraz długoletniemu dyrygentowi strumieńskiej „Lutni” Krzysztofowi Wójtowiczowi, z którym od długich lat  „Gloria” posiada wzajemne relacje pozytywnej i efektywnej współpracy. Delegacja „Glorii”  również złożyła 10338489_872035039495807_4780453136326040576_ogratulacje  ks. Prałatowi Alojzemu Zuberowi oraz przy okazji złożyła podziękowania za 31-letnią współpracę  na rzecz budowania wzajemnych ekumenicznych relacji nie tylko pomiędzy parafiami, ale przede wszystkim pomiędzy skoczowskimi chórami „Laudate Dominum” i schola”Coram Deo” z parafii rzym-kat.  a „Glorią” z parafii ewangelickiej. Bezpośrednio po uroczystościach w teatrze, odbyło się spotkanie odchodzącego na emeryturę ks. prałata A. Zubra, podczas którego gratulacje i podziękowania także złożyli skoczowscy ewangeliccy proboszczowie ks. Andrzej Czyż i ks. Adam Podżorski.

WalOr.