Główna » Wydarzenia

Panie! Ziemia jest pełna dóbr Twoich! (fotoreportaż)

SAM_5232Zwyczajowo w pierwszą niedzielę października w skoczowskim ewangelickim kościele  Św. Trójcy gromadzą się wierni , aby podziękować Bogu za dary ziemi  i dar chleba.  Również tradycyjnie z tej okazji zostaje pięknie udekorowany ołtarz płodami ziemi i przyrody , który w tym roku przygotowali parafianie z Iskrzyczyna.   Uroczyste nabożeństwo  poprowadzili skoczowscy duchowni. Przy wypełnionym wiernymi kościele,  modlitwą i śpiewem dziękowano Bogu za urodzaj i tak potrzebny dla wszystkich  chleb. Śpiewały chóry „Gloria” żeński, mieszany i męski oraz chór dziecięcy „Nadzieja”. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz ks. Adam Podżorski nawiązując m.in. do słów

 

pieśni dziękczynnej  napisanej przez Jana Kochanowskiego …,,Czego chcesz od nas Panie za swe hojne dary”. Po zakończonym nabożeństwie, każdy  uczestnik otrzymał chlebek upieczony z tegorocznej mąki oraz jabłko, zaś chór tradycyjnie przygotował stoły żniwne gdzie również dzielono się chlebem z masłem i miodem. Była także możliwość zakupu za symboliczną kwotę kołaczy przygotowanych przez członków Rady Parafialnej.  Piękny to zwyczaj dzielenia się z bliskimi, znajomymi , sąsiadami  darami, których z mocy Bożej mamy  na razie dostatnio. Zwyczaj wspólnych stołów żniwnych został wprowadzony przez chórzystów „Glorii” już w 1993 roku i cieszy fakt, że jest nie tylko kontynuowany ale  i wzbogacany. Dzielenie chlebkami wszystkich uczestników uroczystego nabożeństwa dziękczynnego został wprowadzony w tym roku po raz pierwszy w skoczowskiej parafii przez Radę Parafialną  i został  z wdzięcznością przyjęty przez wiernych.  …,,Bądź na wieki pochwalon, Twoja łaska, Twoja dobroć niech nigdy nie ustanie”    

tekst i foto: WalOr.