Główna » Wydarzenia

Drzwi Reformacji!

Drzwi kościoła zamkowego  w Wittenberdze

Drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze

Przybicie przez Marcina Lutra 95 tez  na drzwiach  Kościoła Zamkowego w Wittenberdze  zmieniło historię Kościoła nie tylko w Europie. To historyczne wydarzenie miało miejsce w dniu 31 października 1517 roku. Ówczesnym celem protestu zawartego w w 95 tezach  Marcina Lutra było doprowadzenie do reformy Kościoła Rzymsko-Katolickiego, do którego jednak nie doszło, co było przyczyną podziału Kościoła.  Marcin Luter wzywał teologów do debaty w sprawie słuszności kupowania odpustów oraz innych nadużyć jakie dokonywał  ówczesny Kościół Rzymski. Za czyn ten został ekskomunikowany przez papieża. Obłożony klątwą M. Luter sformułował trzy podstawowe zasady Reformacji :
1) Biblia jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary i życia chrześcijańskiego i nie może ona podlegać dogmatycznym interpretacjom ani papieża, ani instytucji Kościoła.
2) człowiek jest usprawiedliwiony przed Bogiem jedynie dzięki łasce przez wiarę.
3) każdy wierzący ma bezpośredni dostęp do Boga, z czego wynikają dwa wnioski natury praktycznej:
 a/ spowiedź jest wymysłem katolicyzmu i służy nie wierze, lecz interesom Kościoła, zaprzecza bowiem bezpośredniej możności obcowania z Bogiem.    b/ każdy wierzący jest kapłanem (powszechne kapłaństwo wierzących). 

Od tego historycznego wydarzenia niedługo minie  500 lat. Warto wsłuchiwać się w wypowiedzi  mówiące o jedności i wzajemnym poszanowaniu ludzi wiary. Dlatego warto poświęcić 20 minut i wyrobić własną opinię  nt.  wypowiedzi  biskupa anglikańskiego Tony Palmera  oraz mowy papieża Franciszka do Ewangelików ( w końcowej części całości nagrania).  Kliknij!

WalOr.