Główna » Wydarzenia

Święto kościoła w Simoradzu. (17x foto)

Kościół filalnyw sSmoradzu…,,Cudowną pogodę darował nam  Bóg, abyśmy mogli dziękować na Jego łaskę i błogosławieństwo”, tymi słowami II proboszcz skoczowskiej ewangelickiej parafii ks. Mirosław Czyż   przywitał wszystkich uczestników zgromadzonych w dniu 8 czerwca 2014r.  na uroczystości  z okazji założenia i poświęcenia kościoła  ewangelickiego w Simoradzu. Słowa szczególnego powitania skierował także do ks. Bohdana Taska z Trzyńca (CR), który przyjął zaproszenie aby wygłosić  okolicznościowe kazanie w simoradzkim  kościele, który stanowi filiał parafii w Skoczowie. Przed nabożeństwem, a później w jego trakcie,  skoczowski chór męski „Gloria” pod dyrekcją Bolesława Nogi zaśpiewał kilka pieśni. Śpiew chóru męskiego zainspirował

Strony: 1 2