Główna » Wydarzenia

Wybrano nowego Biskupa Diecezji Katowickiej.

ks. dr Niemiec Bp Diec. katowickiej-2Ks. dr Marian Niemiec  został dziś /12.05.2014r./ wybrany zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augbsurskiego w RP. Wyboru dokonali  świeccy i duchowni delegaci do Synodu Diecezji Katowickiej. Ks. Niemiec obejmie funkcję po  zmarłym w styczniu br. biskupie Tadeuszu Szurmanie. Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktykę kandydacką odbył w  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu i Starym Bielsku, został ordynowany w Mikołowie dnia 24 listopada 1985 roku przez bp Janusza Narzyńskiego. Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora parafii, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany Proboszczem Parafii w Opolu. Funkcję tę sprawuje do dziś. W latach 2002-2012 radca Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Od roku 2006 wybierany do Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany do Konsystorza Kościoła. Żonaty, ma córkę i syna.  …,,Kto ma nauczać, niechaj uczy ludzi. Kto Słowo głosi niech ku cnocie budzi. Kto został Sługą o tym niech pamięta,że wiernie służyć to powinność święta!”.  Gratulujemy wyboru i życzymy Bożego wspomożenia w tej odpowiedszialnej służbie! Chórzyści skoczowskiej „Glorii”. 

ifo internet –  WalOr.