Główna » Wydarzenia

odc. 27 z cyklu „Tak było!” ul. Pawła Stalmacha w Skoczowie. (14xfoto)

Paweł  Stalmach, którego imieniem nazwano jedną z ulic  w Skoczowie  urodził się w Bażanowicach 13.08. 1824 roku. Ukończył ewangelicką szkołę powszechną i gimnazjum w Cieszynie. Studiował w Wiedniu. Był znanym działaczem narodowym na Śląsku Cieszyńskim oraz pastorem ewangelickim.  Był także wydawcą polskiego pisma „Gwiazdka Cieszyńska” oraz  założycielem Czytelni Ludowej w Cieszynie Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Aktywnie działał na rzecz

przyłączenia  Śląska Cieszyńskiego do Galicji oraz pruskiego Śląska do Wielkopolski.  Za swoje przekonania i akcję obrony języka polskiego oraz  polemiczne artykuły prasowe  był  kilkakrotnie więziony i karany grzywną. Zmarł 13 listopada 1891 roku. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Nie jest dokładnie znana przyczyna przejścia na katolicyzm P. Stalmacha  na krótko  przed   śmiercią. Ulica jego imienia rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ul. Bielską i Kościelną w Skoczowie  poprzez rondo  i dalej w kierunku Dębowca  do granicy miasta z Simoradzem.  W swojej historii ul. Stalmacha była  kilkakrotnie przebudowywana co zostało uwieńczone na kilku fotografiach Leona Pary wykonanych w latach 60 ub. wieku oraz na fotografiach autora niniejszej informacji , wykonane w trakcie przebudowy skrzyżowania ul. Stalmacha z ul. Objazdową w Skoczowie w latach 2007/2008.  Droga jest  w zarządzaniu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

WalOr.

żródło; internet foto: Leon Para , WalOr.