Główna » Wydarzenia

Razem na 30-lecie reaktywacji „Laudate Dominum”! (fotoreportaże)

Wspólne koncerty i współpraca pomiędzy skoczowskimi chórami „Laudate Dominum' z parafii rzym-kat. a „Glorią” z parafii ewangelickiej mają już swoją historię. Kolejne  wydarzenie  z udziałem wymienionych chórów miało miejsce w niedzielę dnia 16 lutego br. w kościele rzym-kat. Św. Ap. Piotra i Pawła. Tym razem ewangelicki Chór „Gloria” został zaproszony do udziału w koncercie zorganizowanym z okazji 30- lecia reaktywacji działalności chóru „Laudate Dominum”. Bogaty i różnorodny program koncertu wypełniła muzyka i śpiew pieśni różnych autorów oraz  kompozytorów, wykonawcami którego byli;

chór Jubilat pod dyrekcją Barbary Gruba, chór  Gloria” pod dyrekcją Bolesława Nogi. Na organach grał Piotr Paszyna,  któremu  towarzyszyła- M. Postrzednik grą na skrzypcach  oraz Henryk Bańczyk grą na trąbce.  Koncert, który zgromadził liczną rzeszę słuchaczy bardzo sprawnie prowadziła  Hanna Blokesz- Bacza, która w wejściach pomiędzy poszczególnymi punktami  programu w skrótowym zarysie przypomniała  ciekawą historię  chóru  „Laudate Dominum”. W koncercie  oprócz duchownych  ks. prałata Alojzego Zubera, opiekuna chóru „Laudate” ks. Stanisława Lipowskiego oraz ks. Andrzeja Czyża emerytowanego  proboszcza skoczowskiej ewangelickiej parafii wzięli udział również , poseł na Sejm RP  Czesław Gluza oraz przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach burmistrza  Skoczowa  Janiny Żagan  i  z-cy burmistrza Piotra Ruckiego. Na zakończenie połączone chóry  „Laudate” i  „Gloria” , wykonali pięknie  brzmiące w swej mocy dwie pieśni „Ave Verum”-W.A. Mozarta oraz „Canticorum jubilo”-F. Händela.  Utwory wykonane przez 90- osobowy chór   z akompaniamentem organ, trąbki i skrzypiec zrobiły duże wrażenie nie tylko na słuchaczach ale również na samych wykonawcach, których synchronizacja głosów i akordów tworzyła nie tylko jedność w współbrzmieniu dźwięków  ale także  jedność łączącą ludzi kochających śpiew na Chwałę Imienia Pana.   W podzięce wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa na stojąco. Bezpośrednio po koncercie odbyło się wspólne sympatyczne spotkanie  wykonawców i  zaproszonych gości, podczas którego przeprowadzono wiele rozmów i nakreślano dalsze plany pracy i współpracy w głoszeniu Ewangelii poprzez śpiew.   … ,,Tam gdzie dobroć jest i miłość, tam też mieszka Bóg”.  (ŚE. nr 835)
tekst: Władysław Walter Orawski    foto: I. Jaworek

.

Więcej patrz!  beskidzka24.pl     portal ox.pl