Główna » Wydarzenia

Przedstawiciele chórów i orkiestr obradowali w Skoczowie.

W sobotę dnia 15 lutego br. w sali chórowej skoczowskiej „Glorii” spotkali się przedstawiciele zespołów, chórów i orkiestr działających w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A w Polsce. Udział w obradach wzięło 50 delegatów reprezentujących 39 zespołów oraz chórów  z różnych parafii Cieszyńskiej Diecezji. Obradom przewodniczył ks. Alfred Staniek- proboszcz z Istebnej , który od listopada 2013 roku objął funkcję przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr w miejsce ks. Romana Dordy z Goleszowa, który przeszedł na emeryturę.  Obrady otworzył proboszcz skoczowskiej parafii ks. Adam Podżorski, który w serdecznych słowach przywitał wszystkich zgromadzonych. Główną tematyką zebrania było

podsumowanie działalności  chórów i zespołów działających w Diecezji na przestrzeni 2013 roku, oraz nakreślenia dalszych wspólnych planów na 2014 rok.  Z danymi za ubiegły rok wynikającymi  z przesłanych  ankiet zapoznał  zebranych sekretarz Diecezjalnej Komisji  p. Jan Cholewik, zaś sprawozdanie z całokształtu pracy   p. Władysław Orawski pełniący funkcję  z-cy przew. tejże Komisji.  Gorące słowa podziękowania za  zaangażowanie  w głoszeniu Ewangelii poprzez śpiew, przekazał  zebranym delegatom ustępujący przewodniczący ks. Roman Dorda, który ze wzruszeniem podziękował  wszystkim za współpracę w wypełnianiu tej wyjątkowej ważnej i potrzebnej  służby w Kościele. Ustępującemu Przewodniczącemu również przekazano serdeczne podziękowania z propozycją dalszej współpracy w służbie propagowania śpiewu i muzyki. Podczas spotkania był również czas na  wzajemne dzielenie się doświadczeniami i dokonaniami minionego roku. W Diecezji Cieszyńskiej na koniec grudnia 2013 roku działało 39 zespołów  i chórów w tym 2 orkiestry (wg ankiet), które w sumie skupiały 1015 chórzystów i muzyków. Liczba ta stanowi do minionego 2012 roku lekką tendencją wzrostową, co bardzo cieszy. W 2013 roku odbyło się w sumie 868 występów, koncertów oraz  zarejestrowano  1625 prób chórów i zespołów. Dane świadczą o wielkim  zaangażowaniu chórzystów i muzyków w życiu macierzystych parafii i Kościoła.    W planach na 2o14 rok przewidziano organizację 58 Wiosennego Zjazdu Chórów w Cieszynie, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w dniu 27 kwietnia br.  Również omówiono obchody Jubileuszowego  X  Międzynarodowego Koncertu Chórów w Jaworzu(21.06.br.) oraz Jesienne Zjazdy Chórów , których terminy i miejsca będą ustalone podczas  kolejnego spotkania  jaki zaplanowano  na dzień 14 maja br. w Skoczowie.  Oby Bóg Wszechmogący błogosławił dalszej służbie wszystkim, którzy wspólne tworzą wielką rodzinę śpiewaków i muzyków  oddanych służbie Bogu, Kościołowi i środowisku. ” Soli Deo Gloria”.