Główna » Wydarzenia

ZMARŁ Ś.P. KSIĄDZ BISKUP TADEUSZ SZURMAN

W dniu dzisiejszym (30.01.2014r), w godzinach porannych zasnął w Panu w wieku niespełna 60 lat śp. Ks. Biskup Tadeusz Szurman – zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.Ks. Biskup Tadeusz Szurman, urodził się dnia 9 lipca 1954 roku w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. Został ordynowany na księdza luterańskiego przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w dniu 19 listopada 1978 roku w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, po czym podjął pracę jako wikariusz w Świętochłowicach, gdzie następnie w 1984 roku został proboszczem. Równocześnie w latach 1989-1990 był administratorem parafii w Zabrzu. Od 1993 roku był proboszczem ewangelickiej parafii w Katowicach. W latach 1982–1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001 był radcą diecezjalnym Diecezji Katowickiej, w latach 1998–2002 był prezesem X Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod Diecezjalny Biskupem diecezji katowickiej, został konsekrowany i wprowadzony w urząd Biskupa Diecezji Katowickiej przez Ks. Biskupa Janusza Jaguckiego w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach w Święto Epifanii, dnia 6 stycznia 2002 roku. Współkonsekratorami byli pozostali biskupi luterańscy oraz biskupi Kościoła polskokatolickiego (Starokatolickiego Unii Utrechckiej). Od 2010 roku był zastępcą zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Księdza Biskupa Jerzego Samca.Jest autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był w radzie redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”, wydał dwa tomiki poezji (Malowane niezdarnie, Katowice 2004; Świeże powietrze, Katowice 2005). Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany: m.in. był laureatem Nagrody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka.
W roku 2012 został honorowym obywatelem Miasta Katowice. Pozostawił: żonę, córkę, zięcia oraz matkę i siostrę. Pogrzeb odbędzie się 3 lutego br. o godz. 12:00 z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach na cmentarz ewangelicki przy ul. Francuskiej.  Niech odpoczywa w pokoju w Pana, któremu wiernie i gorliwie służył.     (Na podstawie informacji w BIK)
Zdjęcie użytkownika Jan Gross.