Główna » Wydarzenia

6.272,30 zł.+20 euro, to dar dobrych serc na Hospicjum w Skoczowie! (fotoreportaże)

Corocznie w dniu 6 stycznia  w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie organizowany jest „Koncert Kolęd”, który zazwyczaj gromadzi wielu słuchaczy. Tak było i w tym roku, kiedy to na długo przed rozpoczęciem koncertu o godz. 10.00  kościół zapełnił się wielką rzeszą miłośników muzyki i śpiewu. Organizator koncertu – Chór „Gloria”  przy wsparciu Parafii i wszystkich wykonawców postanowił  w tym roku  przy okazji wspólnej modlitwy wyrażanej piękną muzyką i kolędową pieśnią  wesprzeć akcję zbierania funduszy na budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum w powiecie cieszyńskim jaki powstaje w Skoczowie przy ul. Mickiewicza (czyt.więcej!). Na ten szczytny cel odpowiedziało wielu „Aniołów” dobrych serc, którzy  przybyli na koncert aby po jego zakończeniu ofiarować swoją cegiełkę na budowę tak społecznie potrzebnego obiektu.   Po podliczeniu wszystkich datków uzyskano łączną kwotę 6 272, 30 zł. oraz 20 euro.  Za ten piękny dar , płynący z hojnych serc WSZYSTKIM  OFIARODAWCOM  BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Cała kwota  zostanie przekazana na budowę skoczowskiego hospicjum.  Koncert, który prowadził proboszcz skoczowskiej parafii ks. Adam Podżorski zaszczycili swoją obecnością i wsparciem poseł na Sejm RP  Czesław Gluza , burmistrz miasta Skoczowa Janina Żagan, radny powiatowy Jerzy Malik oraz radni miejscy Janina Rymorz-Olszowska  i Jan Krużołek . W akcję  informacyjną  włączył się również Andrzej Bacza- przewodniczący Stowarzyszenia „Musica Sacra” oraz p. Wioletta Staniek przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”, która w krótkich słowach przybliżyła uczestnikom koncertu  konieczność  budowy obiektów, które służą ludziom dotkniętych ciężką chorobą . Program koncertu wypełniły zespoły i chóry skoczowskiej E-A parafii : Orkiestra Diecezjalna , Chór Dzieci „Nadzieja”, Zespół ” „Dzwonki”. solistka i chór mieszany z Dębowca,  Zespół „20+”,Zespół Młodzieżowy ” Be Happy” z Pierśćca, chóry „Gloria” w składzie chóru żeńskiego ,męskiego i mieszanego. Gościnnie wystąpiły Laureatki Gminnego Konkursu Kolęd z Gimnazjum nr 1 ( ZS nr 8). Na zakończenie koncertu zaśpiewał wielopokoleniowy chór w składzie Chóru Dzieci „Nadzieja” i chóru mieszanego „Gloria”.  „Charytatywnym Koncertem Kolęd” skoczowski chór „Gloria” rozpoczątkował  Jubileuszowy Rok 95- lecia działalności, którego główne obchody zaplanowano na ostatni weekend miesiąca września br.  Jeszcze raz dziękujemy wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania koncertu i przeprowadzonej zbiórki. Odrębne podziękowania kierujemy pod adresem WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I DYRYGENTÓW. Dziękujemy również mediom za pomoc w rozpropagowaniu  koncertu i jego idei.   …Kochać to nieść nadzieję tym-  co noc cierpienia zasłania słońce”.

tekst: Władysław Walter Orawski

 zobacz fotoreportaże: http://www.skoczow.pl/news/charytatywny-koncert-koled-w-kosciele-swietej-trojcy; http://www.beskidzka24.pl/_cache/img/pliki/artykuly/sizekw120/17595/img0483.jpg; http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,6333,charytatywny-koncert-koled-w-skoczowie.html

Jeżeli chcesz wesprzeć ideę budowy pierwszego stacjonarnego hospicjum w naszym powiecie jakie powstanie w Skoczowie  wpłacać swoją cegiełkę na konto: BANK ŚLĄSKI  57 1050 1083 1000 0090 7210 0499  z dop. Hospicjum w Skoczowie. Jest również możliwość przekazania  1% podatku  na  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”.