Główna » Wydarzenia

Kolędnicy rozpoczęli „winszowani”.(6xfoto)

Tradycja chodzenia „po winszu” w okresie świąteczno-noworocznym na  Śląsku Cieszyńskim  sięga  odległych czasów.  …”Jedni  kolędnicy chodzili ze starannie wyuczonym programem i w przyzwoitym odzieniu, drudzy – byle jak ubrani i byle jak umalowani, przy tym z bardzo marnym programem. Ci pierwsi mieli na celu przekazać domownikom najlepsze życzenia wyrażone piękną mową, śpiewem czy graniem. Tym drugim kolędnikom na takich wartościach nie zależało. Chcieli najmniejszym wysiłkiem zdobyć zapłatę „- tak wspomina kolędowanie skoczowianin p. Stefan Heczko. Od 26 grudnia br. dawne  tradycje chodzenia „po winszu” reaktywowała skoczowska  ” Kapela Stela”,  która będzie chodzić po domach do 6 stycznia 2014 roku. Warto  zaprosić i przyjąć tych młodych uzdolnionych muzycznie ludzi gdy zapukają do Waszych drzwi. Skoczowska „Kapela Stela” nie tylko wskrzesiła śląską tradycję chodzenia „po winszu”, ale daje przykład pozytywnego zagospodarowania wolnego czasu przez młodych ludzi  wykorzystując swoje nabyte już umiejętności śpiewu i gry na instrumentach.   Życzymy Wóm na ten Nowy Rok,  Żeby sie wóm udała pszeniczka, kapusta  i groch, a ziymnioki jak pnioki i proso, Żebyście nie chodzili boso. Cobyście byli szczyńśliwi i weseli jako w niebie anieli! Coby  Wom sie dażyło, mnożyło cały Boży rok !

tekst+foto: WalOr.

.