Główna » Wydarzenia

Spotkanie Chrześcijan we Wrocławiu! Zgłoszenia do końca listopada br.

W dniach od 4 do 6 lipca 2014r. odbędzie się we Wrocławiu wielka międzynarodowa  impreza pod nazwą Spotkanie  Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej.  Oczekuje się udziału  wielu chórów, orkiestr, zespołów, grup muzycznych a także teatralnych z  krajów Europy Środkowo-Wschodniej.   Częścią integralną wrocławskiego spotkania będzie także Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.   UWAGA!  Uczestnictwo w tym międzynarodowym wydarzeniu należy zgłosić do końca miesiąca listopada 2013r.   Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z rejestracją, które należy dokonać  w okresie do końca marca 2014r.  Szczegóły znajdziecie na stronie; www.wroclaw2014.net

.