Główna » Wydarzenia

odc. 25 z cyklu „Tak było!” Skoczowski pomnik- Poległym.(20xfoto)

Skoczowski pomnik  „POLEGŁYM ZA POLSKOŚĆ ŚLĄSKA” w obecnym kształcie  stoi od  u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Targowej ma również ciekawą historię. Pomnik został zbudowany wg projektu wiślańskiego rzeźbiarza Artura Cienciały (1914-1985)  i odsłonięty  w dniu 22 lipca w 1961 r. w obecności ówczesnych władz politycznych oraz wielkiej rzeszy mieszkańców Skoczowa i Ziemi Cieszyńskiej. Dzień 22 lipca w latach 1945 -1990  był ustanowionym Narodowym  Świętem Odrodzenia Polski jednak decyzją Sejmu RP z dnia 6 kwietnia 1990 roku  Święto  Odrodzenia  zostało  zniesione w miejsce, którego ustanowiono

Narodowe Święto Niepodleglości  od tego czasu corocznie obchodzone w dniu 11.listopada.  Skoczowski pomnik „POLEGŁYM ZA POLSKOŚĆ ŚLĄSKA”, pod którym odbywają się obecnie rocznicowe uroczystości niepodległościowe  zbudowano w miejscu, na którym wcześniej  stał pomnik „NASZYM BOHATEROM”  wg projektu Jana Raszki urodzonego w Ropicy w 1871 i  zmarłego w Krakowie w 1945. Nieistniejący już pomnik odsłonięto w dniu 20 lipca 1924 roku w 5-rocznicę napaści wojsk czechosłowackich na Śląsk Cieszyński, zaś jego  fundatorem było  Stowarzyszenie „Sokół” – Oddział w Skoczowie. Pomnik był wykonany z piaskowca, którego górną część wieńczyła rzeźba  skrzydlatego orła.  Z frontu znajdowała się płyta przedstawiająca beskidzkiego górala walczącego z lwem oraz  wyrytym rokiem 1919.  Na bocznych scianach pomnika widniały inskrypcje ks. Emanuela  Grima z Istebnej. Niestety pomnik został zburzony przez wojska niemieckie w 1939 roku.  W planach  perspektywicznych jest  jego odbudowa (?), dlatego czynione są poszukiwania zdjęć i dokumentów . Obecny pomnik „POLEGŁYM ZA POLSKOŚĆ ŚLĄSKA”, dzięki skoczowskiemu foto-dokumentaliście Leonowi Parze, posiada dosyć bogatą dokumentacją zdjęć z jego budowy i uroczystości odsłonięcia „( patrz zał. foto!)  W dniu 11 listopada pod pomnikiem odbywają się coroczne uroczystości składania wieńców i  kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych , reprezentantów różnych organizacji społecznych, partyjnych, młodzież szkolną ,harcerzy oraz  mieszkańców.  Również w tym dniu corocznie na przemian w skoczowskich kościołach ewangelickim i katolickim odbywają się nabożeństwa ekumeniczne połączone wspólnymi modlitwami za Ojczyznę i pokój na świecie. 

tekst: WalOr.      foto: Leon Para + arch. prywatne.+ Wyd. „Śląsk”05/2009

.