Główna » Wydarzenia

Ekumenicznie w Święto Niepodległości! (8xfoto+fotoreportaż portalu ox.pl)

Z udziałem duchowieństwa ,przedstawicieli władz samorządowych, druhów OSP, delegacji różnych organizacji, młodzieży i mieszkańców gminy odbyła się w Skoczowie w dniu 11 listopada 2013r, uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Po uroczystym raporcie i złożeniu wieńców i kwiatów pod pomnikiem „Poległym za Polskość Śląska” uczestnicy pochodu przybyli do kościoła ewangelickiego św. Trójcy  aby  wspólnie modlić się za Ojczyznę oraz za tych co oddali życie w walce o wolność i niepodległość naszego kraju.   Wspólne modlitwy poprowadzili skoczowscy

 ewang. proboszczowie ks. Adam Podżorski i ks. Mirosław Czyż oraz ks. prałat  Alojzy Zuber  parafii rzym-katol. Przemawiała także burmistrz Skoczowa Janina Żagan. Nabożeństwo uświetnił śpiew chórów parafii ewang. „Gloria” (mieszany, żeński i męski). Ekumeniczne modlitwy w dniu 11 listopada  odbywają się w Skoczowie przemiennie , raz w kościele katolickim w następnym roku w ewangelickim czym daje się przykład wspólnego dziękowania Bogu za wolną i niepodległą  Ojczyznę w duchu wzajemnego poszanowania bo  …” wzajemna życzliwość ludzka  daje pomyślność wspanialszą, a przeciwności stają się lżejszymi”.

tekst +foto. WalOr.                                        fotoreportaż portalu ox.pl = kliknij tutaj!

.