Główna » Wydarzenia

Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr ma nowego przewodniczącego!

W sobotę dnia 23 listopada 2013r. odbyła się  w Bielsku  IV sesja, V kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewagelicko-Augsburskiego . Jednym z punktów porządku obrad Synodu było uzupełnienie składu Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr.  Powodem uzupełnienia Komisji  było  przejście  na emeryturę dotychczasowego przewodniczącego  ks. Romana Dordy z Goleszowa. Nowo wybranym przewodniczącym został

proboszcz parafii ewang.  w Istebnej ks. Alfred Staniek, który posiada doświadczenie w kierowaniu pracami Komisji z uwagi na wcześniejsze pełnienie tej funkcji.  Funkcję zastępcy przewodniczącego  będzie nadal  sprawował Władysław W. Orawski ze Skoczowa, funkcję sekretarza – Jan Cholewik z Bielska, skarbnika -Józef Król z Jaworza, zaś członkami  Komisji są: Krystyna Penkała  z Hażlacha (parafia-Cieszyn) oraz Adam Pilch z Wisły.   Wg stanu na koniec 2012 rok w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A aktywnie działa 38 chórów oraz dwie orkiestry, skupiające w sumie 1100 członków.   Wyliczenie nie obejmuje chórów i zespołów  dziecięcych oraz  młodzieżowych działających w ewangelickich parafiach cieszyńskiej diecezji. Należy się cieszyć z tak dużej ilości ludzi pragnących służyć śpiewem i muzyką, która jak ktoś napisał nie tylko łączy ludzi,  ale daje radość duszy, która stanowi  siłą i wartość życia” .

WalOr.

.