Główna » Wydarzenia

27.11.2013r. Pożegnaliśmy byłego chórzystę śp. Pawła Szczurka (11xfoto)

W środę dnia 27.11.2013r.  pożegnaliśmy naszego  przyjaciela, kolegę i byłego chórzystę  śp. Pawła Szczurka (l.83). Zmarły przed laty był członkiem skoczowskiego oktetu męskiego oraz wieloletnim członkiem chóru mieszanego   prowadzonego przez dyrygenta Pawła Sztwiernię. Swoją pasję śpiewu również  kontynuował po ślubie wraz z żoną Anną z d. Malik , którą

zapoznał w skoczowskim chórze.  Był człowiekiem pracowitym i  oddanym w służbie Kościołowi.  W latach 80 ub. wieku wraz z wieloma parafianami aktywnie angażował się w prowadzone prace remontowe kościoła św. Trójcy w Skoczowie . Pełnił również funkcję radnego Rady Parafialnej.  W ostatniej drodze śp. Pawła Szczurka oprócz rodziny, towarzyszyli mu liczni znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy.   Nie mogło zabraknąć również chórzystów i śpiewu, który wypełnił  skoczowski chór   mieszany „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi .  Uroczystość pożegnania poprowadził proboszcz skoczowskiej parafii ks. Adam Podżorski.     … Pod skrzydła Twe ja uciekam o Boże” –to fragment   jednej z zaśpiewanej  pieśni przez chór mieszany „Gloria” , która w pełni uświadamia nam dokąd wszyscy powinniśmy podążać aby znaleźć wieczne, szczęśliwe schronienie, którego  mamy nadzieję  już doświadcza  nasz Zmarły.

tekst + foto: Władysław Walter Orawski

.