Główna » Wydarzenia

Zgodność Kościołów -Stop dla Halloween!

Wikipedia: W  związku z pogańską genezą tego święta, Halloween spotyka się z krytyką ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, episkopalnego i luterańskiego oraz innych kościołów protestanckich. Jednocześnie od obchodzenia Halloween w Polsce odcinają się również słowiańskie rodzimowiercze związki wyznaniowe – opowiadające się za kultywowaniem rodzimych zwyczajów.    

Przeczytaj ciekawy tekst , który ukazał się na Facebooku!  …”Usprawiedliwieniem obchodzenia w Polsce paskudnego pogańskiego „święta hallowenn” jest wskazanie, że jest to obowiązkowy element lekcji języka anielskiego, jako uzupełnienie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Bzdura!!! To dlaczego Święto Reformacji nie jest obchodzone w Polsce i promowane jako obowiązkowy element nauki języka niemieckiego?  To przecież Luter przyczynił się do powstania literackiego języka niemieckiego. To dlaczego Święto Reformacji nie jest obchodzone w Polsce jako obowiązkowy element nauki języka polskiego? To przecież protestant Mikołaj Rej jest ojcem literatury polskiej. Cukierkowemu szantażowi zdecydowane NIE. Każde dziecko, które powie poprawnie wyznanie wiary i 10 przykazań dostanie batonik i Nowy Testament. Anglistów proszę o obchodzenie Święta Dziękczynienia – z Waszego zaproszenia na indyka, każdy nauczyciel chętnie skorzysta. Ja też !

 Bogusław  Czyż

POPIERAMY !!!