Główna » Wydarzenia

Goleszowski „Cantus” śpiewa już 35 lat. (14xfoto + fotoreportaż M. Szteler-Furmaniuk)

Chór męski „Cantus” jest jednym z pięciu chórów działających w parafii ewangelickiej w Goleszowie. Powstał pod koniec  1978 roku, którego szeregi  tworzyło wówczas 16 członków. Obecnie w chórze śpiewa 31 panów. Od momentu powstania  do dnia dzisiejszego  chórem dyryguje Anna Stanieczek. „Cantus” śpiewał we wszystkich diecezjach Kościoła E-A w kraju oraz występował również za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Słowacji i byłej Jugosławii. W sobotę 26 października 2013r. w goleszowskim kościele E-A odbył się

koncert jubileuszowy z okazji 35- lecia działalności wspomnianego chóru męskiego . Bogaty program jubileuszowy  wypełnili: Chór Jubilat „Cantus” pod  dyr. Anny Stanieczek, Chór męski „Gloria” ze Skoczowa – pod dyr. Bolesława Nogi, połączone chóry męskie z Goleszowa i Skoczowa. Wystąpił również  chór mieszany Lutheran Chorus z Trzyńca (RC) wraz z Orkiestrą Kameralną pod dyr. Józefa Podoli. Preludium organowe zagrał Jean-Claude Hauptmann, ,który wrazie potrzeby także pełni  zastępstwo dyrygenta.  Całą jubileuszową uroczystość prowadził   ks. dr Adrian Korczago, zaś  sam koncert sprawnie poprowadzili opiekunka chóru „Cantus” diakon Karina Chwastek-Kamieniorz oraz ks. Roman Dorda. W uroczystości wzięło udział wielu słuchaczy, którzy  mieli dużo okazji do  nagradzania oklaskami wykonawców koncertu. Na zakończenie, przedstawiciele władz kościelnych oraz  władz samorządowych  a także liczne delegacje z  zaprzyjaźnionych chórów, również ze Słowacji, składali życzenia na ręce prezesa chóru  Józefa Habarty   oraz na ręce Dyrygentki obchodzącą także  35 lecie pracy z goleszowskim Cantusem. Bezpośrednio po koncercie odbyło się spotkanie w miejscowej sali OSP, gdzie długoletni chórzyści „Cantusa”  zostali wyróżnieni i nagrodzeni drobnymi okolicznościowymi pamiątkami. ….Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć dlatego  bądźcie wytrwali również w tej wyjątkowej służbie śpiewu na CHWAŁĘ IMIENIA JEGO!”

tekst+foto: Władysław Walter Orawski               Fotoreportaż Małgorzaty Szteler-Furmaniuk –kliknij tutaj!

.