Główna » Wydarzenia

Chóry i Zespoły Diecezji Cieszyńskiej dla Ratowania Organ! (fotorepotaż)

W niedzielę 27.10.2013r. do Kościoła Jezusowego w Cieszynie przybyło 26 chórów Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A w Polsce,  aby ponownie włączyć się w prowadzoną akcję „Ratowania Organ(ów) Kościoła Jezusowego”. Program Jesiennego Koncertu Chórów był głownie oparty na  twórczości śp. ks. Pawła Sikory w rocznicę jego 130. urodzin.  Uroczyste obchody rozpoczęto

na cmentarzu ewang. w Cieszynie pieśnią, modlitwą i złożeniem kwiatów  na grobie zmarłego  śp. ks.P. Sikory  przez  przedstawicieli   Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr oraz  cieszyńskiej parafii E-A   Ten wielce zasłużony dla Kościoła i środowiska pieśniarz , nauczyciel-katecheta i  kompozytor swoją twórczością  na stałe wpisał się w annały śląskiej i zaolziańskiej historii.  Zasadnicza część rocznicowej uroczystości rozpoczęła się o godz. 15:00 w Kościele Jezusowym gdzie ok. 650 śpiewaków  Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A   pieśniami oraz kompozycjami śp. ks. Pawła Sikory, uczciło Jego  jubileusz.  Sylwetkę Księdza przybliżył w swoim wystąpieniu wspomnieniowym jego syn inż. Tadeusz Sikora . Trwający ponad 2- godzinny koncert  z uwagi na jego specyfikę, różnorodność  wykonywania  utworów, dodawała  temu spektaklowi wielką rangę  oraz   potwierdzenie tego, że muzyka i pieśń rzeczywiście łączy ludzi.  Wykonawców i słuchaczy koncertu połączył jeszcze jeden szczytny cel- zbierania funduszy na „Ratowanie Organ (ów)  Kościoła Jezusowego”, co już po raz drugi uczynili śpiewacy skupieni w chórach i zespołach Diecezji Cieszyńskiej. Tym razem konto mozolnie zbieranych środków na ten  cel powiększono o kwotę 4 274,54 zł. Całość koncertu prowadził przew. Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr  ks. Roman Dorda.  Fragmentem słów znanej pieśni napisanej przez śp. ks. Pawła Sikorę składamy podziękowania WSZYSTKIM!  za udział w tym pięknym Jesienno -Zjazdowym święcie  ludzi uwielbiających muzykę i śpiew oraz za wspomożenie akcji „Ratowania Organ Kościoła Jezusowego”.  „… Święta miłość Jezusowa niech połączy nas. Dziś ten płomień rozniecajmy, jeśli w sercach zgasł. W tej miłości sił nabędziem do zwycięstwa sił, wszelki krzyż już łatwo zniesiem, choćby ciężkim był.” (ŚE nr 566)

Władysław Walter Orawski

.