Główna » Wydarzenia

31.10. Pamiątka Reformacji !

Reformacja to ruch religijno-społeczny w XVI wieku w Europie zmierzający do naprawy Kościoła. Najważniejszymi przyczynami Reformacji było osłabienie organizacji Koscioła i demoralizacja kleru, niechęć papieży i duchowieństwa do wszelkich zmian, oraz nadużycia papieży i duchownych. Za początek reformacji uważa się wystąpienie ks. dr Marcina Lutra od  przybicia w dniu  31 października 1517 roku na drzwiach kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Ks.dr M. Luter  przeciwstawiał się m.in. stosowanym praktykom uprawianym przez kościół rzymski  polegający  m.in.  na

odpuszczeniu grzechów poprzez kupno tzw. „listów odpustowych”. Jako teolog, profesor i wykładowca Biblii -M. Luter wyjaśniał; (Teza 36) -„Każdy chrześcianin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie grzechów”oraz  głosił prawdę zawartą w Tezie 62 „Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. Ostro temu sprzeciwili się przedstawiciele Kościoła. W końcu papież rzucił na Lutra  klątwę, a cesarz Karol V skazał go na banicję. Ruch reformatorski spowodował wieloletnie wojny religijne, które zakończyły się pokojem w Augsburgu podpisanym w 1555 r. Oprócz Marcina Lutra byli jeszcze inni reformatorzy. Znaczącą postacią był Jan Kalwin (twórca kalwinizmu). Innym był król angielski Henryk VIII. To on w 1534 roku wypowiedział posłuszeństwo papieżowi i zerwał związki z Rzymem, a sam ogłosił się zwierznikiem Kościoła anglikańskiego. Skutkiem reform był wielki rozłam w chrześcijaństwie.  Wydarzenie to zapoczątkowało powstanie kościołów protestanckich, niezależnych od papiestwa. Dzień  31 października upamiętniający przybicie w 1517 roku, 95-tez na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze przez ks.dr. Marcina Lutra  ustanowiono  dniem Pamiątki Reformacji corocznie obchodzonym w tych Kościołach.   …” My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba, lecz walczy za nas chrobry Wódz, anielskich hufców z nieba. Kto On?-pytasz się. Jezus On się zwie, to Chrystus nasz Pan, szatański zburzy plan, innego nie masz Boga. frag.pieśni zwr. 2  „Warownym grodem” -autor. ks. dr M. Luter (ŚE nr 265).

WalOr.