Główna » Wydarzenia

24.rocznica kościoła w Pierśćcu! (20xfoto)

W niedzielne słoneczne i ciepłe dopołudnie w dniu 13. października 2013r. w kościele ewangelickim w Pierśćcu zgromadziła się liczna rzesza wiernych, aby dziękować Bogu za  błogosławieństwo i opiekę nie tylko  nad żywym kościołem, który tworzy  miejscowa ewangelicka społeczność  ale również nad tym murowanym zbudowanym przed 24 laty. Nabożeństwo rozpoczęto mini koncertem w wykonaniu

chóru żeńskiego „Gloria” ze Skoczowa pod dyr. Gabrieli Targosz oraz miejscowego Zespołu Młodzieżowego „Be heppy” pod dyr. Jana Stebla. Rocznicową uroczystość kościoła poprowadził były proboszcz skoczowskiej parafii ks. Andrzej Czyż zaś gościem, który wygłosił okolicznościowe kazanie był  wywodzący się ze skoczowskiej parafii  ks. Marcin Orawski, który pełni obecnie służbę II. proboszcza w parafii ewang. Opatrzności Bożej  we Wrocławiu. Wygłoszone  kazanie zostało oparte na słowach wyjętych z Listu św. Pawła do Galacjan 5,2 „… Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy”.  Wybrany tekst był podstawą rozważania  nad rzeczywistym znaczeniem Kościoła i wzajemnych relacji wiernych. W trakcie nabożeństwa  śpiewał chór żeński „Gloria”. Na zakończenie ks. Andrzej Czyż podziękował wszystkim wiernym za liczny udział w uroczystości oraz złożył serdeczne podziękowania ks. Marcinowi Orawskiemu za przyjęcie zaproszenia i  wygłoszone kazanie o bogatej treści nakreślającą kierunek wzajemnej tolerancji i akceptacji w myśl słów przytoczonych w kazaniu .  „…Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” -Galacjan 6,2

O historycznych dokonaniach  pierścieckich ewangelików przeczytaj tutaj!

WalOr.

.