Główna » Wydarzenia

Zmarł przyjaciel „Glorii” śp. Pavel Mokosz z Nadlac (Rumunia)

W piątek 13 września 2013r. po długiej chorobie w wieku 64 lat zmarł śp. Pavel Mokosz, długoletni kurator ewangelicko-augsbuskiej parafii w Nadlac (Rumunia) oraz   sympatyk i przyjaciel skoczowskiego chóru „Gloria”.  Odszedł człowiek o wielkim sercu, oddany służbie Bogu i ludziom .  Inicjator wielu inwestycyjnych przedsięwzięć służących  budowie i utrzymaniu  parafialnych obiektów w Nadlac. Swoją działalnością  i pracowitością  wspierał i wspomagał tych, którzy tej  pomocy potrzebowali. Oprócz  kuratora-gospodarza parafii  pełnił  również funkcję radnego w tym mieście służąc społeczeństwu radą i pomocą w nowej europejskiej rzeczywistości.  Dzięki m.in.  pośrednictwu Bogusława Benucha ze słowackich Dudiniec  i śp. Pavła Mokosza, skoczowska „Gloria” 

koncertowała w 2010 roku  rumuńskich miastach Nadlac i Timisoara (kliknij). Nawiązane kontakty były efektem wymiany i przyjazdu  w sierpniu 2010 roku  do Skoczowa mieszkańców rumuńskiego Nadlac z burmistrzem tego miasta na czele, w wyniku którego m.in. zorganizowano spotkanie  włodarzy Nadlac i Skoczowa (kliknij!).   W 2012 roku już wspólnymi siłami  trzech nacji zorganizowaliśmy w Nadlac pamiętne „Spotkanie Narodów” ( Słowacja, Polska, Rumunia.) , w którym Polskę oprócz chórzystów „Glorii”, reprezentowali mieszkańcy skoczowskiej Gminy oraz  zespół „Vocalis” (kliknij!). Ze Słowacji z miejscowości Dudince przyjechała 50 -osobowa grupa, w tym Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Datelinky”, który również gościł w Skoczowie w 2008 roku. Wspólne spotkania przebiegające w atmosferze serdeczności i wzajemnego szacunku  na długo pozostaną w naszej pamięci, jak również pozostanie w naszej pamięci jeden z jego współorganizatorów jakim był  zmarły śp. Pavel Mokosz .  Niestety zabraknie go już w naszych planach organizacyjnych „Spotkania Narodów” jaki mamy zamiar zorganizować w Skoczowie w 2014 roku z okazji 95- lecia Chóru „Gloria” .  Pogrzeb śp. Pavla Mokosza odbędzie się w niedzielę 15 września br. w kościele ewangelickim w rumuńskim Nadlac.  Żegnaj nam DROGI PRZYJACIELU! …” Życie to pierwszy dar jaki otrzymujemy, drugim jest miłość, a trzecim -to rozumienie Bożej woli”.

Władysław, Walter Orawski