Główna » Wydarzenia

odc. 24 z cyklu „Tak było!” Most drogowy na rz. Wiśle w Skoczowie.(16xfoto)

Most drogowy na rzece Wiśle w Skoczowie ma również swoją ciekawą historię. Początkowo  przez rozlewisko nieuregulowanej rzeki Wisły przeprawiano się w bród. Dopiero prawdopodobnie w XVIIw. zbudowano w Skoczowie drewnianą kładkę przeznaczoną dla pieszych oraz transportu lekkiego, zaś transport kołowy nadal odbywał się w bród rzeki . Nie wiemy jak długo służyła mieszkańcom i przejezdym ,drewniana kładka, która  została uwidoczniona na  rycinie Skoczowa przez nieznanego autora (zdj. nr 1) , ale wiemy, że

w latach 1884- 1886 w tym miejscu zbudowano i oddano do użytku solidnej  konstrukcji dwułukowy most żelazny spinający dwa brzeki rzeki Wisły (zdj. nr 2,3,4). Dwa lata później w 1888 roku oddano do użytku również żelazny most kolejowy w Skoczowie. Oba mosty drogowy i kolejowy  służyły do dnia 2 września 1939 roku, kiedy to po zajęciu Skoczowa przez wojska niemieckie, wycofujące się wojsko polskie wysadziło  je w powietrze.  Transport pieszy i kołowy odbywał się wówczas  częściowo przez zniszczony most drogowy oraz awaryjny most pontonowy zbudowany przez okupanta  poniżej zniszczonego mostu żelaznego (zdj. nr 5,6,7) . W latach 1942-1943  saperzy niemieccy zbudowali prowizoryczny drewniany most drogowy powyżej zniszczonego mostu żelaznego,(zdj. nr 8,9,10). W dniu 7 kwietnia 1945 roku, tym razem wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most drogowy  w powietrze. Po wyzwoleniu Skoczowa i  zakończeniu  II wojny światowej  drewniany most jako ważny punkt komunikacyjny  został na nowo odbudowany i uruchomiony, który mimo poważnego uszkodzenia środkowego przęsła przez  powódź  służył do 1960 roku. (zdj. nr 11,12)   W roku 1958 na przyczółkach wysadzonego mostu  żelaznego łukowego  rozpoczęto tym razem budowę nowego  żelbetonowego mostu drogowego. Wykonawcą było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robór Mostowych Oddział w Skoczowie. Kierownikiem budowy  była mgr inż. Anna Hanus-Dyrda zaś mistrzem budowy Karol Pagieła. (GZC. nr14 z 04/1960). Dwuprzęsłowy most w Skoczowie ma długość 66,85 m oraz szerokość 13,44m i jest bardzo ważnym strategicznym punktem odbywającego się na nim ruchu samochodów oraz  ruchu pieszych. Most  oddano do użytku w dniu 1 maja 1960roku  i służy do dnia dzisiejszego , chociaż jego stan techniczny pogarsza się z roku na rok.(zdj. 13,14). Brak środków na jego remont oraz obecny brak decyzji o budowie alternatywnej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Skoczowie, powoduje  skuteczną blokadę centrum Skoczowa przez zwiększający się transport ciężki i osobowy.  Porównując sytuację Skoczowa z pobliskim Ustroniem, który praktycznie posiada aż cztery  mosty drogowe na Wiśle, nie licząc mostu w Ustroniu Polanie, Skoczów w tym zakresie jest wyjątkowo niedoinwestowany. Oby tylko wcześniej nie doszło do nieszczęścia!

 Od autora: Problem samochodowych korków w mieście  oraz obecny fatalny stan mostu drogowego na Wiśle jest  wielkim zmartwieniem większości społeczeństwa nie tylko  Skoczowa. Od dłuższego czasu postuluje się  pilną budowę alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę w Skoczowie oraz przeprowadzenie  gruntownego remontu istniejącego mostu zbudowanego przed 54. laty. Na razie bez efektów!  

AKTUALIZACJA: W 2015 roku rozpoczęto generalny remont (przebudowę) mostu drogowego  na rz. Wiśle w Skoczowie. W celu utrzymania ruchu w tym newralgicznym punkcie Skoczowa, zbudowano (obok remontowanego) most o konstrukcji stalowej służący do tymczasowej przeprawy przez rzekę. Całość prac wykonuje znane skoczowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB- Podbeskidzie . Prace postępują szybko i sprawnie dlatego jest nadzieja, że już  w miesiącu grudniu 2015  będzie  możliwość  korzystania  z wyremontowanego, a właściwie na nowo  zbudowanego mostu. Niestety potrzeba budowy w Skoczowie dodatkowego mostu drogowego na rz. Wiśle  w celu likwidacji samochodowych korków oraz bezpieczeństwa  jest i będzie nadal aktualna. 

WalOr.                      zdj: arch.pryw, internet, Agencja Gazeta, Fotopolska.eu

.