Główna » Wydarzenia

Chór męski „Gloria” w Górkach Wielkich. (12xfoto)

W niedzielne dopołudnie 02.czerwca 2013r.  na zaproszenie proboszcza ks. Romana Kluza i Rady Prafialnej  parafii ewangelickiej  Brenna-Górki , chór męski „Gloria” ze Skoczowa udał  się do Górek W ielkich  by uczestniczyć w 29-rocznicy poświęcenia  miejscowego ewangelickiego kościoła.  Ewangelicki kościół w Górkach Wielkich ap. Jana , zbudowano w latach 1982 -1984. w miejscu byłej kaplicy cmentarnej, która od 1909 do zbudowania nowego kościoła służyła miejscowym ewangelikom. W 2009 roku z okazji 25 -lecia kościoła w Górkach Wielkich przeprowadzono  

gruntowny remont wieży kościoła , którą pokryto blachą miedzianą. Parafia ewangelicka Brenna-Górki, do której przynależą m.in. góreccy ewangelicy została erygowana z parafii ewangelickiej w Ustroniu w dniu 1 stycznia 1992 roku . Pierwszym proboszczem w latach 1992-1995 był  ks. Erwin Mikler  a po jego przedwczesnej śmierci urząd proboszcza  w latach 1996-2004  sprawował ks. Marek Jerzy Uglorz. Od czerwca 2004 do nadal,  służbę proboszcza pełni ks. Roman Kluz . Niedzielną uroczystość  ropoczęto porankiem muzycznym, którego program wypełniły; chór dzieci i młodzieży  „Świetliki”  z Brennej-Górki , chór męski „Gloria” ze Skoczowa oraz Diecezjalna Orkiestra.  Po poranku odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem licznej rzeszy wiernych. W uroczystości również uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Brenna z wójtem Iwoną  Szarek na czele. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mirosław Sikora proboszcz parafii E-A z Rybnika, który kończąc kazanie  przytoczył słowa znanej pieśni  ” Ojcowski dom” -parafrazując  słowa pieśni  „A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd  i odejść w świat daleki , górecki kościół miej, w pamięci swej na wieki” – nawiązując w ten sposób do treści wygłoszonego kazania o przywiązaniu wiernych do życia z Bogiem i Jego Kościołem.  Po uroczystości w kościele, gościnni gospodarze częstowali uczestników smakowitymi kołaczami o czym przekonaliśmy się osobiście – dziękujemy!  

treść : Władysław Walter Orawski   foto: Weronika Orawska

.